Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1534 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 23 February 1753 n.s.
Dated 12 febr. 1753. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min Kiäraste Broder.

Tack Min K[iäre] Broder som ej glömmer mig.

fast jag aldrig haft kortare om tid, skall då M[in] Br[oder]s papper med första blifwa afgiort.

Har M[in] Br[oders] apa ad posteriora trenne öpningar, en pro ano, en pro vulva, en pro urina?

jag har hört at Arch[iater] Rosen en tid tagit i betänkande att Helleborus niger skulle hafwa vim purgandi, men ännu har jag ej kunnat tro det, ej häller tror jag det; icke en gång i decocto. ty jag ordinerade hwar dag i Stockholm Hellebor[um] nigrum både i decoctis och pilulis laxantibus, altid cum effectu.

Mon det ej kan wara mögligt at apothekaren gifwit Brandel quid pro quo, äller något förliggat? profwa henne straxt i Lazarettet. jag skall profwa här.

Brefwet har jag sänt ut, få se om lille Herren finnes.

jag är oafl[åteligen]

Min K[iäre] Broders
trogneste tiena[re]
C[arl] Linnaeus.

Upsala d[en] 12 febr[uari]
1753.

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for remembering him [with a letter, which has not come down o us].

Linnaeus will deal with Bäcks errand as soon as possible, although Linnaeus has never had such a short time before.

Linnaeus asks if Bäcks monkey has three openings in her behind.

Linnaeus has heard that Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
had doubted for some time that Helleborus niger has a purgative effect. Linnaeus disagrees, for when he was [working as a physician] in Stockholm he often gave it both as a decoction and as pills, and it always had this effect.

Linnaeus supposes that the pharmacist has provided BrandelBrandel, Swedish. Merchant,
Stockholm.
something else or something too old. Bäck should test it at the hospital, as Linnaeus will in Uppsala.

Linnaeus has sent the letter.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 200-201   p.200  p.201.