Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Administrator has been automatically advised.

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1535 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 23 February 1753 n.s.
Dated 12 febr. 1753. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in .

Min K[iäre] Broder

Hielp mig gråta den hurtige Hårleman. det war en obotelig skada i wår tid ej at hielpas. han wille wähl, han wågade tala ut; han stödde reelle wettenskaper; då andra ej wågade, wårade No entry found for note [a] in L1535., förstodo, begrepo, då war han karl. utom sin egen wettenskapen i hwilken han excellerade, gynnade han alt reelt. Gud hielpe oss; hwem skall nu wara Hårleman?

Lätt mig wetta mer om B[aron] Hårlemans död.

Här äro marknadsfolk och präster, som nu och altid öfwer hela marknaden förhindrat mig.

Gud beware Min K[iäre] Baeck. jag är

Min Kiäreste Broders
trogneste tien[are]
C[arl] Linnaeus

Upsala d[en] 12 febr[uari]
1753.

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Carl HårlemanHårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
is dead, and Linnaeus is sorry. Hårleman was benevolent, brave and frank. Linnaeus wonders who can continue his work.

Linnaeus asks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for details about Hårleman’s death.

It is a market day in Uppsala, and several people have been to see Linnaeus and have kept him from his work.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 201   p.201.