Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1542 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 13 February 1753 n.s.
Dated 2 febr. 1753. Sent from Stockholm (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäre Broder.

jag fick intet bref i dag.

Gud gifwe at det stodo wähl till med Hennes M[ajestä]t, lät mig wetta om frossan är öfwerwunnen.

War så god och stig in uti Museo Regio och ibland ormarne, sök upp den flaskan, som har no199 aller buccatus, och räkna än en gång huru många par fiäll han har under stierten, antingen det är 107 äller 167. det är mig ganska angeläget at wetta.

Kiära swara snart.

jag är

Min K[iäre] Broders hörsamste tienare
Carl Linnaeus

stockholm d[en] 2 febr[uari]
1753

Archiatren
Wälborne H[err] Abrah[am] Baeck
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus did not get a letter from Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
by the day’s mail.

Linnaeus hopes the Queen [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] is well. Linnaeus asks Bäck if she has overcome the fever.

Linnaeus asks Bäck to go into the King’s [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
] museum [natural-history cabinet] and take the bottle with number “199”. Bäck should count the number of pairs of scales found under the tail of the animal. There are “107” or “167”, and Linnaeus wants to know which is correct. It is important and urgent.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 197-198   p.197  p.198.