Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1548 • Carl Gustaf Tessin to Carl Linnaeus, 22 March 1753 n.s.
Dated den 22. Martii 1753. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Min wärdaste och Högtskattade Herr Archiater.

Ett smickrande, men beklagl[igt] falskt ryckte, om Herr Archiatr[ens] hitkomst, har warit wållande, att jag eij beswarat twenne Dess högtärade skrivelser.

Salvius har jag på det aldra alfwarsammaste tillagt, att laga sig färdig till Måndagen efter påsk: Han lärer det så mycket mindre försumma, som han wet af hwad indräckt Herr Archiatrens träffeliga arbeten äro: Nog gör han sitt ifrån sig, önskeligt wore att jag så lätt förmådde tillräckeligen å daga lägga min odödeliga ärkiänslan. Jag tackar öfwermåttan för det öfwersände Fahlukiöttet: att fördubbla dess godhet, gömmer jag detsamma, till dess landsbygdens stillhet upfriskar mina sinnen, och upäggar min smak. Ett fattas ännu, som är priset.

Outsägelig har min K[iära] Hustrus glädie warit öfwer de henne tillsände Frön. Om och Hennes åtrå misslyckas skulle, är dock af Henne berömmeligt det begär hon hyser, att wara en Herr Archiatren wärd lärjunge.

Ach! Wår Hårleman! Det är en ny spik i min likkista som mäst är fullspikad. In till dess jag i henne till hwila lägges, förblifwer jag med all högachtning och tillgifwenhet.

Min ömmast älskade Herr Archiaters
Skyldigste och trognaste
tienare
Carl G[ustaf] Tessin

Stockholm den 22. Martii
1753.

upSUMMARY

Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeusís career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
writes to Linnaeus and excuses himself for not having answered Linnaeusís last two letters [these letters have not come down to us] due to a rumour that Linnaeus was on his way to visit him.

Tessin writes that he has firmly asked Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
to finish his work on the Monday after Easter at the latest. Salvius is aware of the value to himself of Linnaeusís work.

Tessin thanks Linnaeus for the meat from Falun that he has received and for the seeds sent to his wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeusís wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
].

The letter ends with a sigh concerning Carl HårlemanHårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 102-103). [1] [2] [3]