Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1568 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 13 April 1753 n.s.
Dated 13 april 1753. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäraste Broder.

Öfwermåttan tack för så många och kiära bref; för all upmuntran och omsorg om mig.

jag skall will Gud komma till helgen, om ej något fatalt instöter emedlertid. kopporna grassera här grymeligen, och mine små barn med tårar bedia mig wänta tills jag får se deras öde. alla grannar omkring i staden hafwa koppor; ännu äro ej mine rörde.

Osbeck wäntas dageligen med sitt skiöna Herbarium; som bör nämnas äfter species; då han kommer will jag taga honom till stockholm med mig; då min Bror som en stor Maecenas scientiarum och äfter Baron Hårlemans afgång wärkeligen den aldra störste täckes det recommendera.

både detta och flere bref skall jag taga med mig.

nu begynna Lectionerne at på 14 dagar uphöra; jag räds Salvius hinner mig med trycket, Cryptogamia står åter för mig och är ej ett ord skrefwen.

jag lefwer och dör
Min K[iäre] Broders
lydigste
C[arl] Linnaeus

Upsala d[en] 13 april
1753.

om hela trägården är fyld med garfwarebark och sand, så önskade jag få byta mig till honom, ty det är bästa jorden.

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for several letters [these letters have not come down to us] and for all his encouragement and care.

Linnaeus has decided to go to Stockholm at the holiday if nothing very important happens. However, there is an outbreak of varicella, and Linnaeus’s children ask him not to go until he has seen if they fall ill. All his neighbours have got it, but not Linnaeus’s family yet.

Pehr OsbeckOsbeck, Pehr (1723-1805).
Swedish. Clergyman, botanist explorer.
Studied at Uppsala under Linnaeus
1745-1750. Chaplain on ships of the
Swedish East India Company on voyages to
China. Vicar of Hasslöv (Halland).
Correspondent of Linnaeus.
is expected to Uppsala, bringing his beautiful herbarium, which should be mentioned after Species plantarumLinnaeus, Carl Species
plantarum
(Stockholm 1753). Soulsby
no. 480.
. Linnaeus will take Osbeck with him to Stockholm when he arrives, since Bäck strongly recommends it. After Carl Hårleman’sHårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
death, Bäck is the most prominent patron of science.

Linnaeus will bring with him both this letter and several others.

Linnaeus’s lectures will end in a fortnight. Linnaeus is afraid that Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
will print faster than Linnaeus can give him material [Linnaeus refers to the printing of the Species plantarum]. Linnaeus has come to Cryptogamia, but he has not started writing it yet.

P.S. Linnaeus remarks that if the garden [at the Serafimerlasarettet, the newly founded hospital in Stockhlolm ] is full of tanners’ bark and sand, Linnaeus would like to acquire it, for that is the best soil.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 209   p.209.