Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1572 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 6 April 1753 n.s.
Dated 6 april 1753. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min K[iäre] Broder.

Oändelig tack för Min K[iäre] Brors beständiga wänskap; och äfwen så för sin ömhet om medicinen på så många sätt.

Nu har jag intet ord at säja, sedan M[in] Br[or] gifwer mig en sådan catalogue om hwad fattas i sitt herbario; då är nöje at tiena, då M[in] Br[or] ej begiär dupletter, som en annor håller rara, och han sielf har at giöda swin med.

Det war wähl att ingen Profession i anatomien nu blifwer af.

Confusionen i örterne skall jag biuda till at utreda, om jag kommer till stockholm mot påsk.

Posten kom sent; wägarne cryable.

Lef säll, jag är
Min K[iäre] Broders
i döden trogne
C[arl] Linnaeus

Upsala d[en] 6 april
1753.

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for his friendship and his great concern for medicine.

Now that Bäck has given Linnaeus a list of what is lacking in Bäck’s herbarium, Linnaeus is happy to help Bäck, especially as Bäck is not asking for species that Linnaeus finds rare and Bäck himself has ample resources.

Linnaeus is glad that there will not be any appointment of a professor in anatomy at the present.

Linnaeus will try to clear up the confusion about the plant species if he comes to Stockholm about Easter.

Linnaeus got his mail late today as the roads are in a miserable condition.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 208   p.208.