Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1575 • Carl Ammon Branting to Carl Linnaeus, 30 May 1753 n.s.
Dated . Sent from ? () to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater, samt Riddare
af Konglige Maij[este]ts Nordstierne Orden
Min högst ärade gunstige och Kiär[a]ste H[err] Swåger

Med en af hiertats sorg darrande hand, är iag föranlåten min Kiär[a]ste H[err] Swåger then mig icke allenast, utan många flera hiertfrätande sorger notificera, at then högsta guden d[en] 29 sidstl[edne] Kl. 6 p. p. eftermiddagen, behagat mig rissa och från thenna usla lefnaden kalla min högst älskeliga och Kiär[a]sta hustro och Liufwaste maka i lifstiden Wäl-och dygd ädla, nu hos gud [...] Emmerentia Linnaea och i ewig hemmelsk härlighet får sättja, sedan hon samma dag Kl. emillan 12 och 1. framfött tve[n]ne friska stora, ock gudi ärad wäl skapade Söner, i närwaro af min Liufwa K[iära]ste Swägerska i Wirestad, som ännu Lefwa; ärnar och i följe af mine här närwarande K[iära]ste Swågras råd, den 6 […] nästk[ommand]e Juni, som jempt efter 20 åhr och just then samma dag hennes Sahl[ig] Fru Mod[er] lämbna de thenna Jordiska hyddan, ut[i] Wirestad Kyrkia wederbörligen i sin Kiäresta Systers lägerstad, efter egen ö[nskan] ordnad, låta begrafwa. Hadde […] icke wäl någon ting högre önska[t] at en så Kiär Bror fölgt thenna […] Sahl[ig] döda till sitt hwilorum; Man se[…]…

[- - -].

upSUMMARY

Carl Ammon BrantingBranting, Carl Ammon
(1718-1783). Swedish. Public official.
Brother-in-law of Linnaeus, married to
Linnaeus’s youngest sister Emerentia,
born Linnaea. Father of Nils Friedric
and Johan Gabriel Branting. Also
brother-in-law of Anna Maria
Höök, Sophia Juliana Collin
and Samuel Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
, Linnaeus’s brother in law, writes to Linnaeus to tell him that his sister Emerentia Linnaea [Emerentia BrantingBranting, Emerentia
(1723-1753). Swedish. Wife of Carl
Ammon Branting, born Linnaea. Daughter
of Nils Ingemarsson Linnaeus and
Christina Brodersonia Linnaea, sister of
Linnaeus. Mother of Nils Friedric and
Johan Gabriel Branting. Also sister of
Sophia Juliana Collin, Anna Maria
Höök and Samuel Linnaeus.
Sister-in-law of Johannes Collin and
Gabriel Höök.
] passed away on May 29th at 6 o’clock p.m. On the same day between 12 o’clock and 1 o’clock she had given birth to two healthy boys [Johan Gabriel BrantingBranting, Johan Gabriel
(1753-1754). Swedish. Son of Emerentia
and Carl Ammon Branting, twin-brother of
Nils Friedric Branting, nephew of
Linnaeus.
and Nils Friedric BrantingBranting, Nils Friedric
(1753-1754). Swedish. Son of Emerentia
and Carl Ammon Branting, twin-brother of
Johan Gabriel Branting, nephew of
Linnaeus.
]. His sister-in-law in Wirestad [Anna Maria HöökHöök, Anna Maria
(1710-1769). Swedish. Wife of Gabriel
Höök, born Linnaea. Daughter
of Nils Ingemarsson Linnaeus and
Christina Brodersonia Linnaea, sister of
Linnaeus. Also sister of Sophia Juliana
Collin, Emerentia Branting and Samuel
Linnaeus. Sister-in-law of Carl Ammon
Branting and Johannes Collin.
] was present at the occasion. Branting writes that he will follow the advice of his brothers- in-law [Johannes CollinCollin, Johannes (1707-1756).
Swedish. Vicar of Ryssby. Brother-in-law
of Linnaeus, married to his sister
Sophia Juliana Collin, born Linnaea.
Also brother-in-law to Ann Maria
Höök, Carl Ammon Branting and
Samuel Linnaeus. Father of Anna Sofia
Widegren.
and Gabriel HöökHöök, Gabriel
(1698-1769). Swedish. Vicar of
Virestad. Brother-in-law of Linnaeus,
married to his sister Anna Maria
Höök, born Linnaea. Also
brother-in-law to Sophia Juliana Collin,
Emerentia Branting and Samuel Linnaeus.
] and bury his wife in the church of Wirestad on June 6th, the same day that his mother-in-law [Christina Brodersonia LinnaeaLinnaea, Christina Brodersonia
(1688-1733). Swedish. Linnaeus’s
mother, married to Nils Linnaeus.
] died.

Branting wishes that Linnaeus could have been present. [The last part of the letter is torn away].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, II, 153). [1] [2]