Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1579 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 25 May 1753 n.s.
Dated 1753 d. 25 maj.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

Tack för brefwet.

Örter skall min Bror få äfter lofwen; inga krukor behöfwas, ty jag lägger alla in i en kassa secundum artem att planteras i trägården.

Pulegium har gått uht i winter för mig, skaffa Eder sielf ifrån Drotningholm.

Hafrerötter Tragopogon.

Ebulus får min Bror från mig s. sambucus herbacea.

i dag parenterade Celsius öfwer Baron Hårleman.

Min Bror går nu den endaste i hans fotsporr, at giöra wettenskaperne godt.

Gud beware oss hwadan kommer det att radix Britannica skall kosta hos apothecare 4 d[a]l[e]r lbj [symbol], där doch en rott är 2 à 3 [symbol], tung, och at Lapathi acuti radix skall kosta lbj 3 d[a]l[e]r, som wäxer så allmänt som Carborrar? oförswarligt.

Min Kiäreste Broder, giör för guds skull och sänd mig Rumpfius wähl inlagd med en upsala jacht, om ej promtare tillfälle gifwes, ty jag kan ännu nyttia synonyma till species plantar. in appendice, om jag dem får, jag skall låta M[in] Br[oder] wetta hwad jag där i finner märkwärdigt. såta min Bror hielp snart och wähl.

jag lefwer och dör
Min K[iäre] Broders
lydigste tien[are]
C[arl] Linnaeus

Upsala 1753
d[en] 25 maj.

Archiatren
Wälborne H[err] D[octo]r Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for a letter [this letter has not come down to us].

Linnaeus will send Bäck the plants he has promised. No pots will be needed as Linnaeus puts them all in bags according to how they shall be planted in the garden.

Pulegium has died in Linnaeus’s garden [The Uppsala University Botanical Garden] during the winter, but Bäck can get it himself from Drottningholm.

Tragopogon means roots of oats.

Bäck will get Ebulus as Sambucus herbacea.

Today, Olof CelsiusCelsius, Olof (1716-1794).
Swedish. Bishop, historian, politician.
has made his speech in the memory of Carl HårlemanHårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
.

Bäck is now the only one to succeed Hårleman and favour science.

Linnaeus is surprised that Radix Britannica costs 4 dalers per pound in the pharmacies, and the root of Lapathus acutus 3 dalers, when both plants grow as commonly as burdocks. Linnaeus finds it outrageous.

Linnaeus asks Bäck to send him Georg Eberhard Rumpf’sRumpf, Georg Eberhard
(1628-1702). Dutch. Naturalist and
merchant in the service of the Dutch
East India Company. Governor of the
Dutch colony Ambon. He published two
works on the flora of the isle of Ambon.
work [Herbarium AmboinenseRumpf, Georg Eberhard
Herbarium Amboinense, plurimas
conplectens arbores, fructices, herbas,
plantas terrestres & aquaticas, quae
in Amboina et adjacentibus reperiuntur
insulis [...] Omnia [...] Belgice
conscripsit G. E. Rumphius [...] Nunc
primum in lucem edidit, & in Latinum
sermonem vertit Joannes Burmannus [...]
qui varia adjecit synonyma, suasque
observationes
, I-VII (Amsterdam
1741-1755).
], well packed, by a ship bound for Uppsala, if he has no faster possibility. Linnaeus wants to use the synonyms given there for the appendix of Species plantarumLinnaeus, Carl Species
plantarum
(Stockholm 1753). Soulsby
no. 480.
. Linnaeus will report to Bäck what he finds of interest in Rumpf’s work. However, Linnaeus stresses that it is an urgent issue.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 213   p.213.