Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1599 • Jean Baptiste Aymen to Carl Linnaeus, 24 June 1753 n.s.
Dated 24 jun. 1753. Sent from Castillon-la-Bataille (France) to Uppsala (Sweden). Written in Latin.

Celeberrimo doctissimoque historiae naturalis legislatori,
D[omino] D[octori] CAR[OLO] LINNEO,
arch[iatro] reg[is] Suec[iae],
acad[emiarum] Ups[aliensis] Stock[homiensis] Lond[inensis] &c. soc[io],
Equ[iti] aur[eo] De stel[la] pol[ari] &c.,
S[alutem] pl[urimam] d[icit]
Joan[nes] Bap[tistus] Aymen,
Doctor Medicus

Quanta cum laetitia tuam receperim, vir celeberrime, Epistolam Simplici Eloquio, enuntiare non valeo. Dulcissimi omnibus, et mihi praesertim, nuntii tui. Dulcissima amicitia tua, si ipsa dignus forem.

Pro tua philosophia Botanica, et pro plantis, quas generose mihi tribuere vis, tibi maximas ago gratias. Tuarum specierum tomum primum fama novi, non vero legi, nec in toto regno, nisi forte apud solos Jussieos, reperiretur. Mittas et quoque, quaeso, illum librum; et aliud quodlibet opus a te desideratum lubenter mittam.

Per primam navem Stockolmiam petentem, operis mei ab academia Divionensi coronati Exemplar recipies. Hoc in volumine salviniae et aldrovandiae specimina posui. Mira planta certe est aldrovandia, quam forsan jam vidisti, sed, quam soli Gallorum B[ernhardus] Jussieu et Ego possidemus.

Sauvagesiae specimen pulcherimum et integrum habeo; ipsius ramum lubenter tibi dedissem. Sed cum insulae s[anc]ti Dominici procurator meus scripserit mihi, capsas quatuor plantis siccis refertas prima nave me accepturum. Inter has plantas sauvagesia reperiri poterit, et cum multis aliis pro te erit. Si tamen ibi non sit, speciminis mei ramum habebis.

Quidquid de pluknetia dixerit Plumierus, verum est. Ergo solam staminum descriptionem addere sufficit.

Stam. filamenta octo omnium brevissima et coalita, antherae simplices erectae.

Glandulae nectariferae quatuor basi staminum sitae, villis, antheris duplo longioribus donatae.

Dudum est, quod B[ernhardus] Jussieu scripsit mihi, se baobab, p[lantam] alp[inam] adansoniam dixisse; characterem vero non communicavit. Specimen siccum et mutilum possideo. Adansoniae flos omnium maximus ad Monadelphiam poliandriam pertinet.

Jussieae species tres vivas saepissime examinavi, nec magnam differentiam in fructu, cum Ludwigia habere, detegere potui. Major certe est differentia in fructu inter Blairiam Houst., Sherardiam Vaill. et Verbenam Tourn., quas merito sub unico genere reduxisti. Nullus hercle dubito, quod, si jussieas tres vivas vidisses, statim unum et idem genus cum Ludwigia esse statuisses. Anceps quoque hereo, num mentzelia Plum. ad idem genus referri debeat.

Plurimas observationes, quas attente et scrupulose feci, imposterum tibi communicabo, et sincere castigationi tuae eas submittam. Sed ea lege, ut errores, quos committam, mihi notos reddes. Nemo enim correctione avidior est. Quis autem observationum naturalium aeque ac tu praetium noscere valet?

Pulcherima est observatio tua, de hordei musca. Pulcherima est quoque observatio de phalena secalis, sed hanc phalenam, in spicis fertilibus aeque ac in sterilibus, reperiri puto. Observa illud vellim. Multis ex annis plantarum morbis studeo, et plurimas causas, secalis et frugum aliarum sterilitatis primus detexi.

Est musca minima viridis aenea, quae apud nos raphanistri Tourn., siliquas destruit; est et alia quae rubiae Tourn. germen reddit monstrosum, nec observatae fuerunt ab ullo, antequam a me.

Septem novorum generum characteres habeo, sed, cum in horto regio Parisiensi eos construxerim, B[ernhardum] Jussieu eos habere verisimile est; ergo eos publicos reddere me non deceret. Habeo et quoque quosdam characteres, quos e plantis herbarii mei sumpsi, sed sicca et mutila sunt specimina, mutili sunt quoque characteres. Ergo non communicandi.

Observationem a Sauvagesio communicatam in flora Suecica refers; in qua vir illustris salicorniae flores, sex staminibus munitos vidisse dixit, idem ac ille vidi, oculis nudis. Sed ope microscopii clare detexi sex illa stamina ad tres flores, minimos, sed distincto foliolo separatos, pertinere. Ergo quilibet flos duobus tantum staminibus donatur.

Scabiosae species omnes tuas, vir doctissime, ad unicum genus reduci debere non puto. Maxima enim est differentia, tam in fructu quam in calice et corollula. Ex me et plurimis aliis, asterocephalus Vaill., et pterocephalus Vail., distincta sunt genera.

Idem et ultra de Lonicera cogito. Certe imposibile est, triosteospermum Dill. et symphoricarpos Dill. Lonicerae adjungi. Illud vetat omnium partium examen. Puto et quoque chamaecerasum Tourn. et xylosteum Riv. genus separatum constituere. Sola Caprifolium et periclymenum Loniceram formant.

Hac in provincia duo vel tres (inter plures) Tournefortii sunt asseclae doctissimi, sed ipsius doctrinae nimium pertinaciter defensores, pro viribus meis, quotidie eos milito, sed veritatis lucem recusant.

Regiae academiae scientiarum Burdigalensis te socium esse maxime peroptarem. Si illud tibi sit gratum, scribas vellim.

Suecicarum regiarum societatum socius elegi ardentissime expeterem; si tali honore dignus tibi videar, societatibus vestris proponas me, quaeso, et copiose observationes, tam anatomicas quam Botanicas &c., prae[stabo].

An noscis libellum, hills Essays on Natural histori, London 175 [...]ignoro. Author ille, te et B[ernhardum] Jussieu rustice, sed indocte, et levi calamo arguit. Tuam cryptogamiam, et jussieu corallia, quasi nugas, sub ignorantiae vello propalatas, decantat. Sed quid tentare non audet Hill, qui tam audacter stilo mimico, totam societatem Londinensem, ridiculam et indoctam facere conatus est, qui non pro fama, sed pro lucro semper scripsit.

Finito opere, quod a multis annis laboro, floram Burdigalensem dare conabor, et totum huic opere me accingam.

Vale, vir doctissime, et me tui cultorum astrictissimum credas!

In tua prima epistola secalis phalenam mittas, quaeso.

Dabam Castillione, ad Dordoniam 24 jun[ii] 1753.

A Messieurs Messieurs De Líacademie Royale
Des Sciences DíUpsal
a Upsal En Suede

upSUMMARY

Jean Baptiste AymenAymen, Jean Baptiste
(1729-1784). French. Naturalist and
physician, Bordeaux. Correspondent of
Linnaeus.
thanks Linnaeus for his letter [Linnaeus to Aymen, 14 May 1753Letter L1588] and for his promise to send plants. He has heard of the work Species plantarumLinnaeus, Carl Species
plantarum
(Stockholm 1753). Soulsby
no. 480.
but not seen it, and he asks Linnaeus to send him also the first part. He thinks it is only the Jussieu brothers [Antoine de JussieuJussieu, Antoine de
(1686-1758). French. Botanist,
professor of botany, Paris. Brother of
Bernard and Joseph de Jussieu. Joseph
Pitton de Tournefortís successor. Uncle
of Antoine Laurent de Jussieu.
Correspondent of Linnaeus.
, Bernhard de JussieuJussieu, Bernard de
(1699-1777). French. Professor of
botany, brother of Antoine and Joseph de
Jussieu. Demonstrator at the Jardin des
plantes. Sébastien Vaillantís
successor. Uncle of Antoine Laurent de
Jussieu. Correspondent of Linnaeus.
, Joseph de JussieuJussieu, Joseph de (1704-1779).
French. Botanist, mathematician,
explorer. Member of the French
expedition in South America 1735.
Brother of Antoine and Bernard de
Jussieu. Uncle of Antoine Laurent de
Jussieu.
] that have it in the whole of France. Aymen is about to send Linnaeus a copy of a recent work, which has been awarded an academic prize.

In the letter, Aymen continues the discussion on several species of plants, such as Lemma, Pilluraria, Ludwigia, Sauvagesia, Adansonia etc, and insects.

He reports on his findings in microscopic investigations, on his opinion in attributions, and on other issues.

Aymen will continue to report his findings to Linnaeus but only if Linnaeus promises to report back on any mistakes etc. that he may discover. Aymen is very eager to learn from Linnaeus.

Aymen would like to propose Linnaeus as a member of the Royal Academy of Sciences in Bordeaux and asks for Linnaeusís opinion on that. For his own part, Aymen would like to become member of some similar societies in Sweden, and he promises to contribute results from his work to those bodies.

Aymen makes a critical comment on a recent work [Essays in natural history and philosophyHill, John Essays in natural
history and philosophy. Containing a
series of discoveries, by the assistance
of microscopes
(London, 1752).
] by John HillHill, John (1716-1775).
British. Pharmacist, physician and
supervisor of the botanical gardens at
Kew. Correspondent of Linnaeus.
, who in Aymenís opinion has always written for profit and not for fame.

Aymen will start to work on a flora for the region of Bordeaux [this work was never published].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 215-216). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1916), vol. II:1, p. 111-114   p.111  p.112  p.113  p.114.