Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1607 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 16-31 July 1753 n.s.
Dated . Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

Tack för brefwet. men hwarföre fick jag ej tillbakas Hallers bref, som jag så mycket bad Min K[iäre] Bror; war god och lätt mig få det tillbakas med nästa post.

jag har widare läsit på Böckmans inepta, och finner där af at den är skrifwen antingen mot Arch[iater] Rosen, Min Bror äller mig; mot mig kan hon wähl icke wara, som aldrig wettat om hans cur, mindre talt där om. är hon skrefwen mot Rosen, så har han giort emot juramentum Hippocratis; är hon skrifven emot min Bror, så är det emot all subordination och redighet uti foro medico. jag sänder henne öfwer med parolle att få den tillbakas om 8 dagar.

Min Bror har rätt; hade Hans M[ajeste]t någon som kiöpte af Blau jan för sig äller någon privat, så kunde en hop godt fås för drägelige p[engar], men när en Konung skall kiöpa, måste han betal ett lika stort guldstycke för ett ägg.

jag wille att M[in] B[ror] skulle försöka Vulvaria in Hysteria.
Cortex Padi in siphilitide. Gratiola vomitoria.
Rd Valerianae in Hysteria et Haemoptysi.
Scabiosa in Tertiana.
Galium in Hysteria.
Caprifolium contra Aphthas.
Frangula contra Haemorrhoides caecos.

jag kan försäkra at han dog ej af infuso Laurocerasi. war wid godt mod.

men det är binnekematsken fröken Bielke har? jag har sedt slarvor, som aldrig warit organicerade diur; tror aldrig at det är matsk; åtminstone war ej det jag såg.

Siewerts har brukt rd Phytolaccae; det har jag hört för uht; men för några åhr [sedan] skröt han at han curerat kräftan med succo Onopordi.

Parietaria kan fås mera.

jag har Labben ochså upstoppad in duplo.

jag finner mig rätt wähl af min smultron cur.

När M[in] B[ror] warit på Drotning holm, så res hit och se trägården; jag tycker att han meriterar at ses på några dagar. när Min Bror sitt stora werlden och kongar, så res till en liten printz i florae rike, och se till om icke där är mera för ögonen, fast mindre för munnen. Lätt oss gå i wår nattråck och stänga till porten.

Min Bror [sänd] Hallers bref nästa post, för all ting.

må wähl. M[in] B[roders]
lydige
C.Linnaeus
.

Archiatren
Wälborne H[err] D[octor] Beek
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for a letter [this letter has not come down to us], but asks why he has not got Gottlieb Emanuel von Haller’sHaller, Gottlieb Emanuel von
(1735-1786). Swiss. Historian and
statesman. Son of Albrecht von Haller
and Marianne Wyss. Correspondent of
Linnaeus.
letter back [Haller to Linnaeus, 27 June 1753Letter L1596], which he asked for [Linnaeus to Bäck, 13 July 1753Letter L1613. He asks Bäck to return it by the next mail.

Linnaeus has studied Jonas Petri Böckman’sBöckman, Jonas Petri
(1716-1770). Swedish. Professor of
medicine and townphysician in
Greifswald, townphysician in Stockholm.
Inepta judiciaBöckman, Jonas Petri
Inepta judicia de arthritide
laxantibus balsamicis retropulsa

(Greifswald, 1753).
in more detail and found that it is written against Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
, Bäck or Linnaeus himself. If it is against Linnaeus, it is unfair, as Linnaeus has never said anything about his cure. If it is against Rosén von Rosenstein, it is against Hippocrates’ oath, and if Bäck is the target of the attack, it is an example of insubordination. Linnaeus sends it to Bäck but asks to have it back within a week.

Bäck is right: If an ordinary person bought from Jan BlauwBlauw, Jan Dutch. Merchant.
The first keeper of an inn in Amsterdam,
called Blaauwe Jan, where animals from
foreign countries and curiosities were
shown.
, the price would be normal, but if a King shows his interest, the price will rise: An egg will cost a gold piece of its own size.

Linnaeus gives Bäck some advice about medical plants in seven different diseases, such as hysterics, syphilis and three-day fever.

Linnaeus assures Bäck that a person, whom he does not mention by name, did not die from the infusion of Laurocerasus.

Linnaeus does not think Miss Bielke suffers from tapeworm. He has seen some parts, but nothing organized. At least, tapeworm does not fit in with what Linnaeus has seen.

Johan Gustaf SiefvertSiefvert, Johan Gustaf
(1729-1814). Swedish. Doctor of
medicine at Greifswald. Military
surgeon.
has used the root of Phylolacea. Linnaeus has heard of this before. Some years earlier, Siefvert had boasted that he had cures cancer by the juice of Onopordus.

There is more Parietaria available.

Linnaeus has two stuffed specimens of the skua.

Linnaeus is helped by his wild strawberries that he eats daily.

Linnaeus suggests that Bäck comes to Uppsala to see Linnaeus’s garden, when he has left Drottningholm. The garden is worth seeing for a couple of days. When Bäck has lived among Kings and in the fine world, he should go to a little prince in the realm of Flora, where he will find more for the eye than for the stomach. Linnaeus and Bäck could go together in their nightgowns and close the gates.

Linnaeus reminds Bäck to return Haller’s letter to him by the next mail.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 224-225   p.224  p.225.