Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1612 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, end of July 1753 n.s.
Dated . Sent from ? () to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

Tack för wackra brefwet.

Det är mig kiärt at jag får nästa wecka se och omfamna min President; då örterne få föllia med så långt de räcka.

Kiära tacka Hans Excellence Piper för skiänken, det war likt den Herrens gambla hurtighet, som altid är from, resonable och hielper det allmänna.

Centaurium minus låter knapt så sig.

NB. Stoechas citrina går ej i trägården.

mera här näst då wij få talas wid natt och dag.

wälkommen

Min K[iäre] Broder Eder
trogne
Linnaeus

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor
Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for a letter [this letter has not come down to us].

Linnaeus is glad he will see Bäck the following week, and the plants will be discussed as much as necessary.

Linnaeus asks Bäck to forward his thanks to Carl Fredrik PiperPiper, Carl Fredrik
(1700-1770). Swedish. President of the
Swedish Judicial Board for Public Lands
and Funds. Son of Carl Piper, father of
Carl Gustaf and Fredrik Thure
Piper.
for a gift. Linnaeus thinks it is a sign of Piper’s well-known inclinations.

It is hardly possible to grow Centaurioum minus from seed.

Linnaeus asks Bäck to observe that Stoechas citrina does not belong into the garden.

Linnaeus will return to this when Bäck arrives and they are able to talk day and night.

Linnaeus wishes Bäck welcome.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 226   p.226.