Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1613 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 13 July 1753 n.s.
Dated 13 julii 1753. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Enda Broder.

Tack för brefwet och alt som där uti låg actu aut potentia.

får jag blifwa hemma till augusti slut, så reser jag med nöje; ty hwar dag komma nu osedda wäxter i trägården. tack M[in] K[iäre] Bror som täckes uplyfta mig i tredie himmelen. Min K[iäre] Brors praedican har mer tröstat mig än mången kapellans en syndare som gått till döden.

Det är mig omögligt at säga priset på de inneslutne cataloger, ty de Holländske namnen förstår ingen annor än den som giort dem. jag tror at Hans K[on]gl[ig] M[ajeste]t har den största delen af de på cataloguen specificerade, doch skall jag mera positive utlåta mig då jag får se grisen uptagen utur possen. Hwad min goda Blåw jaen angår, så wille jag hällre i Holland kiöpa en pinkel win, än diur af honom, och kika för mein gieldt, än kiöpa kiött utur hans bod. Han har rätt artige diur; Eysere varken, Ziewet katt, Mier-äters &c. men håren resa sig på mitt hufwud och lössen bita rötterne på det, när jag bekikar cataloguen. 300, 100, 50 Gylden: summa 1 par ryttare hästar utan kusk. alla äro wackra; men p[en]g[a]rne wackrare. och jag misunnar mine HogEdle Heren så grofwer jelt.

Men war så god doch och rekommendera aporne, ty utan. skiemt äro doch inga så rolige, så sälsame och differente, och så för alla pusslustige; en Comedia må wara så rolig som hon will, när narren kommer fram, få alla spectatores nytt lif; Skaparen har giort werlden till en Theater, der hade fattats mycket om endast sombliga menniskior skolat spelat Harlekin och ej någor annor.

jag wäntar ifrån Berlin en Chirurgus, som är adresserad till H[err] Arch[iater] Baeck och har några wäxter med sig till mig; kiära laga jag får dem straxt.

jag har bedit H[err] Wahlbom, at i Berlin gå igenom Grundelsheimers herbarium, som han samblat på resan med Tournefort öfwer Levanten, men Professoren war så arg, at han ej lätt honom få se mer än endast utan på och paginas.

i dag fick jag innelychte bref; kiära läs det för mig och sänt mig detta tillbakas nästa post; jag förstår det intet.

Har Br[or] sedt Bökmans tryckta tractat; är icke den emot Archiater Rosen? jag tyckes mig se honom afbildad; hwad fattas Bökman? den bör ej få wara ibland Medicos.

far wähl min K[iäre] Broder, jag är Min Broders
lydigste
C[arl] Linnaeus.

Upsala d[ie] 13 julii
1753

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for a letter that contained both news and enclosures [this letter has not come down to us].

Linnaeus is very glad to be able to postpone his stay at Drottningholm until the end of August. Then, he will go with pleasure. New plants come up in the garden every day. Linnaeus thanks Bäck for this arrangement, which has been great comfort to Linnaeus.

Linnaeus cannot tell the price of the goods offered in the enclosed lists. The names of the plants are in Dutch, and they can only be understood by Dutchmen. Linnaeus thinks that most of them are already in His Majesty’s [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
] garden, but Linnaeus cannot be sure until he has seen the actuall plants.

As to Jan BlauwBlauw, Jan Dutch. Merchant.
The first keeper of an inn in Amsterdam,
called Blaauwe Jan, where animals from
foreign countries and curiosities were
shown.
, Linnaeus would rather buy wine than stuffed animals from him. The animals he offers are nice, but the prices demanded make the hairs stand up on Linnaeus’s head. The sums are what two horsemen cost. Linnaeus does not think they are worth that amount of money.

However, Bäck should recommend the King to get some monkeys, for they are very funny, strange and at the same time so different. They are more amusing than comedies or clowns. God has made the world a theatre, and it would not be right if only the only clowns were human beings and never a member of another species.

A surgeon is on his way from Berlin to Bäck, and he is bringing some plants for Linnaeus. Linnaeus asks Bäck to forward them without delay.

Linnaeus has asked Johan Gustaf WahlbomWahlbom, Johan Gustaf
(1724-1808). Swedish. Physician and
naturalist. Studied at Uppsala under
Linnaeus, anatomy, surgery and
obstretics at Wittenberg. Provincial
physician at Kalmar. Correspondent of
Linnaeus.
to study Andreas von Gundelsheimer’sGundelsheimer, Andreas von
(1668-1715). German.
Physician-in-ordinary. Accompanied
Joseph Pitton de Tournefort during his
travels to the Orient.
herbarium in Berlin [Linnaeus to Wahlbom, 19 December 1752Letter L1522]. It was collected during a journey together with Joseph Pitton de TournefortTournefort de, Joseph Pitton
(1656-1708). French. Botanist and
explorer, professor of botany at Paris.
in the Middle East. However, the professor [Michael Matthias Ludolff Ludolff, Michael Matthias
(1705-1756). German. Professor of
botany and medicine, Berlin.
Correspondent of Linnaeus.
] was annoyed and did not permit Wahlbom to see more than a few pages [Wahlbom to Linnaeus, 13 February 1753Letter L1531 and 12 June 1753Letter L1604].

Linnaeus encloses a letter he just received from Gottlieb Emanuel von HallerHaller, Gottlieb Emanuel von
(1735-1786). Swiss. Historian and
statesman. Son of Albrecht von Haller
and Marianne Wyss. Correspondent of
Linnaeus.
[Haller to Linnaeus, 27 June 1753Letter L1596]. He asks Bäck to read it and to explain to Linnaeus what it means, for Linnaeus does not understand it at all.

Linnaeus asks if Bäck has seen Jonas Petri Böckman’sBöckman, Jonas Petri
(1716-1770). Swedish. Professor of
medicine and townphysician in
Greifswald, townphysician in Stockholm.
printed treatise [Linnaeus refers to Inepta judiciaBöckman, Jonas Petri
Inepta judicia de arthritide
laxantibus balsamicis retropulsa

(Greifswald, 1753).
], which seems to be against Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
. Linnaeus wonders what can be missing in Böckman, who should not be allowed to be a doctor.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 223-224   p.223  p.224.