Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1642 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 18? September 1753 n.s.
Dated 1753 d. september. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min bäste Broder.

Ännu en gång all tacksäjelse för godt [i] Stockholm; när skall den dagen dagas at jag får se min Bror inunder mitt tak?

Det giorde mig rätt ondt at jag ej fick upwachta Hans Excellence Bar[on] Höpken; ty Lundberg hindrade mig om morgonen och Arch[iater] Beck om aftonen; kiära giör om Torsdag min ursächt. Det är den Herren jag ibland alla wår tids Maecenater har största wördnad [för]; ty han har både wett och ädelmodighet. Herre Gud om wij hade honom till Canceller.

Min Kiära Bror jag har intet tagit igen Aymen de Crisibus, utan har min Bror honom, och måste jag wetta hwad som i honom står, när M[in] Br[or] fått läsit honom rätt wähl.

En Bidens har framgifwit ännu en enda blomma och är den rätt synnerlig med flore radiato albo.

Anmäla min wördnad wid tillfälle hos Fru Grefwinnan Hårleman. jag undrar ej att hon fallnat mycket, som mist sin halfwa kropp, en man utan like, den henne älskade som sig borde, den hon förstod at rätt estimera.

Beyersten skall blifwa expedierad så snart Archiat[er] Rosen kommer hem, om han will som jag.

hwad tänker D[octo]r Hagström som ej håller till godo; en annor gång torde wärlden blifwa för honom trängre.

jag beklagar at Grefwinnans Apa kom för sent, så at jag ej fick beskrifwa mores af detta slaget, såsom de andres; ty den på. Ulriksdahl war dödeligen siuk af diarrhoea colliquativa.

Nästa postdag kommer Hans M[ajestä]ts museum i manuscripto till Momma; det hade sänds i dag om copisten hunnit renskrifwa. Min Brors i döden

trogne och lydige
C[arl] Linnaeus

Upsala 1753
d[en][18] septemb[e]r

Bad i och paregorica torde wähl lindra, men aldrig föreställer jag mig solidt curera siukdomen

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
again for his hospitality and wonders when Bäck will visit them in Uppsala.

Linnaeus is sorry that he could not go to see Anders Johan von HöpkenHöpken, Anders Johan von
(1712-1789). Swedish. Count and
statesman. One of the founders of the
Royal Swedish Academy of Sciences.The
Chancellor of the Uppsala University
1760-1764. Correspondent of Linnaeus.
; Gustaf LundbergLundberg, Gustaf (1695-1786).
Swedish. Artist and painter, pastellist.
Educated in France. Court painter. Made
a pastel painting of Linnaeus in 1753.
had prevented him in the morning and Bäck in the afternoon. Linnaeus asks Bäck to forward his apologies. Linnaeus thinks Höpken is the greatest of the patrons of science, a man with both sense and generosity. Linnaeus wishes Höpken could be Chancellor of the Uppsala University.

Linnaeus asks Bäck to send him Jean Baptiste Aymen’sAymen, Jean Baptiste
(1729-1784). French. Naturalist and
physician, Bordeaux. Correspondent of
Linnaeus.
De crisibus [Linnaeus means Dissertation dans laquelle on examine si les jours critiques sont les mêmes en nos climatsAymen, Jean Baptiste
Dissertation dans laquelle on examine
si les jours critiques sont les
mêmes en nos climats quíls
étoient dans ceux ou Hippocrate
les a observés, & quels
égards on doit y avoir dans la
pratique […]
(Paris, 1752).
] when he has read it himself. Linnaeus has not taken it back, and he has to consult it.

A Bidens has produced one more flower, and it looks peculiar with a flower with a white line in it.

Linnaeus asks Bäck to forward Linnaeus’s regards to the Countess Hårleman [Henrica Juliana HårlemanHårleman, Henrica Juliana
(1710-1753). Swedish. Wife of Carl
Hårleman, born von Liewen, sister
of Gertrud Elisabeth Ramel.
], who has lost her husband [Carl HårlemanHårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
].

The matter of Johan Georg BeyerstenBeyersten, Johan Georg
(1717-1804). Swedish. Provincial
physician to the county of Nyland and
Tavastehus, Finland.
will be settled as soon as Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
returns, if he agrees with Linnaeus.

Linnaeus asks what Johan Otto HagströmHagström, Johan Otto
(1716-1792). Swedish. Physician and
naturalist. Linnaeus’s student. Linnaeus
wrote the introduction to his Pan
apum
(1768), on bee-pollinated
flowers. He was one of the tutors of
Carl Linnaeus the Younger. Correspondent
of Linnaeus.
thinks, since he is not satisfied. Another time, he will not have the same options.

Linnaeus regrets that the countess’s monkey arrived so late that Linnaeus could not describe it properly. The specimen at Ulriksdal was fatally ill with diarrhoea.

By the next mail, the manuscript of Museum S:ae R:ae M:tis Adolphi Friderici RegisLinnaeus, Carl Museum S:ae
R:ae M:tis Adolphi Friderici Regis
Suecorum [...] in quo animalia rariora
imprimis et exotica: quadrupedia, aves,
amphibia, pisces, insecta, vermes
describuntur et determinantur, Latine et
Suetice cum iconibus
(Stockholm
1754).
will be sent to Peter MommaMomma, Peter Swedish. Printer
and publisher, Stockholm.
. If the scribe had had time to make a clean copy, it would have been sent this day.

P.S. Linnaeus thinks that baths and sedatives might relieve symptoms, but they will never cure the illness itself.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 228-229   p.228  p.229.