Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1643 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 14 September 1753 n.s.
Dated 1753 september. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min bästa wän på jorden

Tack åter l000falt för långsam och god fägnad, för hus och säng, mat och dryck, för godt prat och all uprichtig wänskap.

jag kom lyckeligen fram, doch något frusen, kl. 10 om aftonen.

Min Hustru beder mycket hälsa och tacka min Bror som welat härbergera henne; hon frågar med mig om min Bror ej will resa till oss när Hennes M[ajestä]ts barnsäng blifwer lyckeligen öfwerstånden äller åtminstone emot juhlhälgen.

Kiölden hade redan begynt i trägården giöra mig någon skada, doch drägelig.

jag är så peregrinus ännu i mitt hemwist at jag har föga att berätta.

bref ifrån Schopperus med ett tryckt insect har jag fått Solander har blefwit i fiällen hwar dag blött.

jag förblifwer med all uptänkelig tro
Min uprichtigaste och såtaste wäns
Lydigste
C[arl] Linnaeus

Upsala 1753
[14] september.
freddagen äfter afresan.

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Doctor
Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for his hospitality during Linnaeus’s stay in Stockholm.

Linnaeus had returned home at 10 in the evening, a little cold.

Linnaeus’s wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] asks Linnaeus to forward her gratitude for having her as guest, and she wonders if Bäck could visit them in Uppsala, when the Queen [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] has given birth, or at least at Christmas.

Frost had already begun to do some harm in the garden, but not too much.

Linnaeus has nothing else to report.

Linnaeus has received a letter from Schopperus [Linnaeus means most certainly Jacob Christian SchaefferSchaeffer, Jacob Christian
(1718-1790). German. Lutheran pastor
and superintendent, Regensburg.
Correspondent of Linnaeus.
] with a print of an insect [Schaeffer to Linnaeus, 11 August 1753Letter L1635].

Daniel SolanderSolander, Daniel (1733-1782).
Swedish. Naturalist, explorer. Student
in Uppsala under Linnaeus and Johan
Gottschalk Wallerius. Went to London in
1760. Curator of natural history
collections at the British Museum.
Botanist on Cook’s first voyage
1768-1771. Joseph Bank’s librarian.
Correspondent of Linnaeus.
has been in the Swedish mountains and got wet every day.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 227-228   p.227  p.228.