Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1645 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, [15 October 1753] n.s.
Dated Undate, but written in October 1753. Sent from ? () to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

som en Medicus skall af K[ongliga] Collegio sättias till Biörneborgs län, och en Wadström skall ärnas dit, reser nu Candid[at] Hartman att söka den samma. Kan M[in] Br[or] tiena ett så quickt ingenium, tror jag att Min Bror såsom en parens Medicinae et eruditionis det giör.

Det berättas mig, om sanningen kan min Br[or] sielf giöra sig underrättad, at denna Wadström, som warit i apoteka lärt som gosse, warit gesäll, rest på den professionen, där på gifte sig, och nu qvacksalvar.

Han skall ej kunna läsa en author; ej förstå latin; första disputationen på swänska; examinerades ej publice som de andre där pläga giöra. Det är en skam af Medicinska faculteten i Åbo giöra en sådan till Doctor, och borde mista sitt jus promovendi därföre. Då kan man sända en dräng till academien att blifwa Doctor. Det borde aldrig M[in] Br[or] tola under sitt Presidio.

Hartman lärer berätta alt. Lef wähl.

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Since a new medical officer is to be appointed for the province of Björneborg and they seem ready to take Wadström [Niclas WasstromWasström, Niclas
(1723-1757). Swedish. Practised
medicine in Åbo.
], Linnaeus tells Bäck that Johan Johansson HaartmanHaartman, Johan Johansson
(1725-1787). Swedish. Professor of
medicine at Åbo. Linnaeus’s
student. Accompanied Carl Gustaf Tessin
on his journey through Sweden and
arranged Tessin’s collection of
minerals. He also translated Systema
naturae
into Swedish. Son of Johan
Haartman. Correspondent of Linnaeus.
will apply for the position. Linnaeus asks Bäck to support Haartman, who is a very bright young man.

Wadström is said to have practiced in pharmacies as a boy and qualified as a pharmacist, but got married later and is now practicing as a doctor without the proper qualifications. Bäck will be able to verify these rumours.

Linnaeus adds that Wadström is said to be unable to read or to understand Latin. His first disputation was in Swedish, and it was not public. It is a shame that the medical faculty at Åbo wants to promote him, and the faculty should lose its rights to promote. You could send a common farm hand to Åbo to be promoted to doctor of medicine. Bäck would never tolerate that in Stockholm.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 232   p.232.