Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1647 • Carl Linnaeus to Lars Salvius, 4 September 1753 n.s.
Dated d. 4 sept. 1753. Sent from Drottningholm (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Af H[err] Secreter Salvius fick jag nu på stunden genom bref 600 daler innelyckt på den räckning som är oss emällan, hwilka här med quitteras.

Drotningh[olm]
D[en] 4 sept[ember] 1753

C[arl] Linnaeus

säger 600 daler Kopparmynt

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KB). [1]