Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1651 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 23 October 1753 n.s.
Dated 1753. d. 23 Octobr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

Beskrifningen på Apan war wärdig och lik sin Auctor; hon inneholt åtskillig reelt, och war icke verbalis. jag aflägger för den all skyldig tacksäjelse.

Cand[idat] Hartman war här nu på stunden och tog ordres ifrån H[err] Archiatren genom mig, hwar på han med posten lärer infinna sig med ödmiukt utlåtande.

Tack för omsorgen om D[octo]r Kaehler; jag skrifwer äfter min K[iäre] Broders råd och gunstige tillstyrkande i dag till Hans Excellence.

En liten migraine förtager mig i dag all hog och krafter att tänka och skrifwa. ty innesluter jag mig i dens famn som warit min bästa och trognaste wän här i werlden och förbl[ifwer]

H[err] Archiater Baeck[s]
lydige tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1753
d[ie] 23 octobr[is]

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for the description of the monkey. It was a text worthy its author. It contains a lot of useful information without being too long.

Johan Johansson HaartmanHaartman, Johan Johansson
(1725-1787). Swedish. Professor of
medicine at Åbo. Linnaeus’s
student. Accompanied Carl Gustaf Tessin
on his journey through Sweden and
arranged Tessin’s collection of
minerals. He also translated Systema
naturae
into Swedish. Son of Johan
Haartman. Correspondent of Linnaeus.
has been to see Linnaeus, and Linnaeus gave him the advice that Bäck had sent on his behalf. Haartman will report by mail to Bäck in due course.

Linnaeus thanks Bäck for his attention to Mårten KählerKähler, Mårten
(1728-1773). Swedish. Physician, orator
and poet. Studied under Linnaeus and
Nils Rosén von Rosenstein. Served
as physician of the admirality at
Karlskrona. Correspondent of Linnaeus.
. Linnaeus will do what Bäck suggests and write a letter to His Excellency [Linnaeus means the Chancellor of Uppsala University, Carl Diedric EhrenpreusEhrenpreus, Carl Diedric
(1692-1760). Swedish. Count,
Councillor, Chancellor of Uppsala
University. Correspondent of Linnaeus.
and he wrote to him the same day, 23 October 1753Letter L5674].

Linnaeus has a slight headache, which makes him unable to think and to write. Nevertheless, he concludes the letter by thanking Bäck for his long friendship.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 235   p.235.