Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1658 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 9 October 1753 n.s.
Dated 1753 d. 9 October.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäraste Broder.

senast blef jag förhindrad att upwachta Min K[iäre] Bror, det jag beder ursächtas.

Innelychte copia täckes M[in] K[iäre] Br[or] wid tillfälle läsa för Hennes M[ajestä]t.

jag tackar min Bror som hulpit H[err] Candid[at] Hartman. jag ser att M[in] Br[or] ej will at idioter under M[in] K[iäre] Br[oder]s regering öfwer swänska medicinen, skola tränga sig fram, utan att flit, capacitet och erudition skall winna. jag twiflar altså intet att M[in] Br[or] hos Hans M[ajestä]t fäller för honom ett godt ord och med ett ord skaffar honom denna posten; hwilket giör min K[iäre] Br[oders] stora och rättmätiga renomme ännu klarare.

Innelychte har jag äran att återsända.

Alla glädia sig i dag öfwer en printsessa. Gud hielpe Hennes M[ajestä]t till krafter.

Tursen och Stallmästaren komma ej öfwer ens.

Det är skam af Mademoiselle Noverres att frysa i sängen då M[in] Br[or] är där med henne. hälsa henne och säg at den frossan kallas kiärleks frossa.

De örter till Hortus Medicus som jag har skall Tufwen få taga; Han är olyckelig med sine öron; jag kan ej skrika så högt att han hörer.

Couriren som kom hit från Spanien, skulle äfter ett par dagar gå tillbakas, fråga H[err] secr[eter] Wargentin om Han stälte förra exemplaret på Cadix.

Lef säll min söta Bror. wälkommen hem till Edert Egit hus ifrån slottet.

jag förbl[ifwer]
Min K[iäre] Broders
Lydigste
C[arl] Linnaeus

Upsala 1753
d[ie] 9 Octobr[is]

Archiatren
Wählborne H[err] Doct[or] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus did not have the opportunity to congratulate Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
, for which he apologizes.

Linnaeus encloses a text that he asks Bäck to read to the Queen [Lovisa Ulrika Lovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] at a suitable time.

Linnaeus thanks Bäck for helping Johan Johansson HaartmanHaartman, Johan Johansson
(1725-1787). Swedish. Professor of
medicine at Åbo. Linnaeus’s
student. Accompanied Carl Gustaf Tessin
on his journey through Sweden and
arranged Tessin’s collection of
minerals. He also translated Systema
naturae
into Swedish. Son of Johan
Haartman. Correspondent of Linnaeus.
. Linnaeus is sure the King [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
] will appoint Haartman, after Bäck has acted on his behalf.

Linnaeus encloses something he had borrowed from Bäck.

Linnaeus is glad that a princess [Sofia AlbertinaSofia Albertina, (1753-1829).
Swedish. Princess. Daughter of King
Adolf Fredrik and Queen Lovisa Ulrika,
sister of Gustav III and Karl XIII.
] has been born.

Tursen [Erland TursénTursén, Erland
(1722-1777). Swedish. Student of
Linnaeus, the first veterinary surgeon
in Sweden.
] and the equerry [Johan Lewen EklundEklund, Johan Lewen (d. 1775).
Swedish. Equerry at the Uppsala
University.
] are not friends.

It is a shame that Miss Noverres [NoveireNoveire, French?. Maid of
honour to the Queen, Lovisa Ulrika.
] shivers in her bed when Bäck is with her. That is the shiver that comes from love, as Linnaeus understands it, and Bäck should tell her that from Linnaeus.

Erik TuvénTuvén, Erik (1721-?).
Swedish. Botanist. Employed by the
Collegium Medicum, demonstrator of the
botanical garden of the Seraphimer
Hospital in Stockholm.
will be allowed to take the plants for Bäck’s garden that Linnaeus can supply. Linnaeus has difficulties with Tuvén, as he is deaf and Linnaeus cannot shout loud enough to make him hear.

The Spanish courier was to return after a few days. Bäck should ask Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
if he sent the former copy [of Species plantarumLinnaeus, Carl Species
plantarum
(Stockholm 1753). Soulsby
no. 480.
] to Cadiz.

Linnaeus is glad that Bäck can leave the palace and return to his own house.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 233   p.233.