Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1659 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 2 October 1753 n.s.
Dated 2 octobr. 1753. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

Kiära se på Correcturen nu för än hon avdrages

Antropomorpha har jag ändrat till

Boktryckaren måste änteligen skaffa sig i swänskan stora äller capitale bokstäfwer på Ä och Ö, ty det går ej an att skrifwa Oga, Ora för Öga, Öra.

Om expressen från Spanien är quar, så giör för Guds skull och hielp H[err] Löfling; ty han kan ej wara utan species. och hans resa blifwer en af de hufwudsakeligaste som werlden sedt. societeten skall bestå af

1 Geometra med sine 4 subalterner

1 Comercie man med sine 4

1 Physicus med sine 4

1 Botanicus Löfling med sine 2 doctorer och 2 ritare. resan på 8 à 9 åhr genom hela America.

Gud wälsigne min K[iäre] Broder, jag är

EDER
lydige tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala d[ie] 2 octobr[is]
1753.

Det är ej för menniskior mögligt att wetta af desse gallne namnen, om diuren finnas äller intet uti Hans K[iäre] M[ajestä]ts Cabbinett; här äro allenast 3 nne citera[de] af Sebae bok, dem Hans M[ajestä]t alla har. de andre en Crocodil e[xempli] gr[atia]; en ceylanisk ödla, en brun lacerta, en annor dito, en dito, en wacker orm; huru är det wähl mögligt att wetta hwad dett ä[r] altså lika omögligt att säga om det för ut är i museo regio; alt[så] omögligt att säga priset, som bör ställas äfter begiärligheten på det man intet har; ty in se et sua natura är det samma pris; som på annat kiött, då det är föruht. [a][a] : MS 1. [The name of the
addressee cut away
]

upSUMMARY

Linnaeus asks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
to look at the proof sheets as soon as he can.

Linnaeus has changed the term antropomorpha into [something that he forgot to include in the Museum S:ae R:ae M:tis Adolphi Friderici RegisLinnaeus, Carl Museum S:ae
R:ae M:tis Adolphi Friderici Regis
Suecorum [...] in quo animalia rariora
imprimis et exotica: quadrupedia, aves,
amphibia, pisces, insecta, vermes
describuntur et determinantur, Latine et
Suetice cum iconibus
(Stockholm
1754).
].

Linnaeus thinks the printer has to get capital Ä and Ö into his fonts, for it is impossible to use a common O for Ö.

If the Spanish are still in Stockholm, Bäck must give them a copy of Species plantarumLinnaeus, Carl Species
plantarum
(Stockholm 1753). Soulsby
no. 480.
to take to Pehr LöflingLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
. He cannot be without that on his journey, where the team will consist of one surveyor, one commercial man, one physicist and Löfling together with several subordinates. They will be away for eight or nine years and tour the whole of America.

P. S. Linnaeus declares that it is impossible for him to say if the stuffed animals offered by Albert SebaSeba, Albert (1665-1736).
Dutch. Pharmacist and collector of
natural history specimens, Amsterdam.
are already in the King’s [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
] collection. Consequently, it is impossible to decide if the price is fair or not.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 231-232   p.231  p.232.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS 1. [The name of the addressee cut away]