Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1663 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 30 November 1753 n.s.
Dated Andersdag. Sent from ? () to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäraste Broder.

jag är mer än brydd med det ordet Amphibia. Nog woro det artigt att slippa latinen uti detta enda nomine Classico. Kiära rådför H[err] secr[eter] Dahlin. Det behöfwes intet att förswenska ordet Amphibia, utan endast att få ide om ormar och grodor, det fula slächtet. fins intet hielp, så må det blifwa wid Amphibier;

i dag reste den ena med sin disputation till stockholm, emädan trycket war här alt för trångt. jag wågade lofwa honom, att M[in] Br[or] skulle se igenom sista correcturen för den kiärlek M[in] Br[or] har för wettenskapen. Hans hår uprättades då jag det sade, men bad honom stiga dristeliga till M[in] K[iäre] Bror. det blifwer allenast ett par ark. så snart den andra blifwer tryckt här, skall jag öfwersända henne.

Tack för felen i correcturen; min goda Momma bör ej sända mig första correcturen, ty då kan intet alt synas och granskas.

hwarföre har M[in] Br[or] swart lack? sorger M[in] Br[or] någon af Aporne på Ulriksdahl.

Här säges öfwer alt att Profess[or] Ihre skall blifwa Informator hos Prints Carl. har sådant hörts i himmelen?

Shawen i Oxford testamenterade alla sine örter som han samblat i orient[en], till Botaniska trägården i Oxford.

Bergii ordres skall han rättnu få, så snart jag kan få honom fatt.

jag mår nu åter tämmeligen braf.

farwähl Min Kiäreste Broder.
Eder
Linnaeus

Andersdag
1753

brefwet blef förgiätit sista post. brefbäraren beder om recommendation, han kom med stor möda på förslaget.

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus is concerned over the word Amphibia and finds no good Swedish translation. He does not want to keep the term in Latin. Linnaeus asks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
to consult Olof von DalinDalin, Olof von (1708-1763).
Swedish. Author. Chancellor of the
court. Correspondent of Linnaeus.
. It would do with a term that covered snakes and frogs, what Linnaeus calls “the ugly family”. If nothing better can be found, the term would be “amphibians”.

One of Linnaeus’s pupils [Gustaf Jacob CarlbohmGustaf Jacob, Carlbohm
(1731-1758). Swedish. Linnaeus’s
student.
] has gone to Stockholm with his dissertation [Linnaeus refers to Censura medicamentorum simplicium vegetabiliumLinnaeus, Carl Censura
medicamentorum simplicium
vegetabilium
, diss., resp. G. J.
Carlbohm (Uppsala, 1753). Soulsby no.
1786.
] because the printer in Uppsala was too occupied with other work. Linnaeus had advised him to ask Bäck to make a final check of the proof, since Bäck is so much interested in science. The young man was rather frightened by this suggestion, but Linnaeus had asked him to be brave and approach Bäck. The work will be only a couple of sheets.

Linnaeus thanks Bäck for his work on the proof of “Museum Regium” [Linnaeus refers to Museum S:ae R:ae M:tis Adolphi Friderici Regis SuecorumLinnaeus, Carl Museum S:ae
R:ae M:tis Adolphi Friderici Regis
Suecorum [...] in quo animalia rariora
imprimis et exotica: quadrupedia, aves,
amphibia, pisces, insecta, vermes
describuntur et determinantur, Latine et
Suetice cum iconibus
(Stockholm
1754).
]. Peter MommaMomma, Peter Swedish. Printer
and publisher, Stockholm.
should not send the first proof to Linnaeus. It is more important that Linnaeus sees a subsequent set of proofs.

Linnaeus asks why Bäck has used a black seal and suggests that one of the monkeys at Ulriksdal has died.

Linnaeus reports that there is a rumour in Uppsala that Johan IhreIhre, Johan (1707-1780).
Swedish. Philologist. Professor of Latin
and later of eloquence and political
science at Uppsala.
will be appointed private teacher of Prince Carl [Karl XIIIKarl XIII, (1748-1818).
Swedish. Prince. Son of King Adolf
Fredrik and Queen Lovisa Ulrika, brother
of Gustav III and Sofia Albertina.
]. Linnaeus asks Bäck if he can confirm that.

In his will, Thomas ShawShaw, Thomas (1692-1751).
British. Explorer, professor of Greek at
Oxford. Collector of natural history
objects. Travelled in the Middle East
and in Africa.
has left all the plants that he had collected in the East to the Oxford University Botanical Garden.

As soon as Linnaeus sees Petter Jonas BergiusBergius, Petter Jonas
(1730-1790). Swedish. Physician and
botanist. Professor of natural history
and pharmacy at Collegium Medicum,
Stockholm. Linnaeus’s student.
Correspondent of Linnaeus.
, Linnaeus will make him send Bäck his reports.

Now at last, Linnaeus feels rather good.

P.S. Linnaeus reports that the letter was left behind by the postman, who apologizes.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 239-240   p.239  p.240.