Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1664 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 27 November 1753 n.s.
Dated 27 Nov. 1753. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

i natt hade jag en stark feber, att jag fruchtade mig ej se morgon dagen, nu är det något bättre.

Cand[idat] Bergius blef bestört öfwer M[in] Br[oder]s bref, och säger sig långt för detta skrifwit och gifwet en widlöftig relation.

Han reste nu ut till Bielkens Löfstad, där en ko dog i går; 2 i dag; helt hastigt.

Shaw i Oxford är död.

1 disputation om materia Medica är på trycket; den andra hoppas jag skall komma också för juhlhälgen, ty jag har expedierat henne frå mig.

Gud beware mig ifrån Edert vita aulica, qui bene latuit bene vixit; et procul a jove, procul a fulmine

hwad skola Amphibia kallas på swenska. ej vermes kräk; mon ohygge är bättre; så menar Prof[essor] Ihre. Gud wet hwad jag skall kallat.

Rosen kom i går. jag gratulerar M[in] Br[or] till mycket silver.

förbl[ifwer] med all omtanka
Min K[iäre] Broders
Lydige
C[arl] Linnaeus

Upsala d[en] 27 Nov[ember]
1753.

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus tells Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
that he had had a high fever in the night so that he was afraid he would not see the morning. He is a little better now.

Petter Jonas BergiusBergius, Petter Jonas
(1730-1790). Swedish. Physician and
botanist. Professor of natural history
and pharmacy at Collegium Medicum,
Stockholm. Linnaeus’s student.
Correspondent of Linnaeus.
had been surprised at Bäck’s letter. He says that he had sent Bäck a full report long ago.

Bergius has gone to Sten Carl Bielke’sBielke, Sten Carl (1709-1753).
Swedish. Baron, government official,
patron of science, and naturalist. One
of the founders of the Royal Swedish
Academy of Sciences. Private pupil of
Linnaeus. Close friend of Pehr Kalm,
whose voyage to America he supported
financially. Correspondent of Linnaeus.
Löfstad [Lövsta], where one cow died suddenly yesterday and two more today.

Thomas ShawShaw, Thomas (1692-1751).
British. Explorer, professor of Greek at
Oxford. Collector of natural history
objects. Travelled in the Middle East
and in Africa.
in Oxford has died.

One dissertation about materia medica [Linnaeus refers to Dissertatio medico-botanica, exhibens plantas officinalesLinnaeus, Carl Dissertatio
medico-botanica, exhibens plantas
officinales
, diss., resp. N. Gahn
(Uppsala, 1753). Soulsby no. 1779.
] is being printed, and, hopefully, another will be published before Christmas [Linnaeus refers to Censura medicamentorum simplicium vegetabiliumLinnaeus, Carl Censura
medicamentorum simplicium
vegetabilium
, diss., resp. G. J.
Carlbohm (Uppsala, 1753). Soulsby no.
1786.
], since Linnaeus has finished his part of the work.

Linnaeus is glad he does not live at the Court. He who lives well hidden has a pleasant life, and he who lives far from Jupiter is far from the thunder.

Linnaeus is not sure what he shall use as a Swedish word for amphibia. Ihre has suggested “ohygge” as something better than “vermes kräk”.

Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
returned yesterday.

Linnaeus congratulates Bäck on his large income.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 238-239   p.238  p.239.