Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1666 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 23 November 1753 n.s.
Dated 23 Nov. 1753. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäraste Broder

jag har warit några dagar hårt ansatt af en Synocha, som i morres kl. 8 släpte mig. nu är jag så matt att jag knapt kan hålla pennan och endast skrifwa ett par ord till M[in] K[iäre] Broder.

Gud gifwe Konungen giort Schytzer till Riddare ja Seraphimer, så hade det aldrig så mycket skadat Medicinen. nu hafwa Chirurgi fått den heder de aldrig fått och den comparation med Medicis. med ett ord Medicinen har fått sin starkaste poff hos oss, som nästan aldrig repareras.

jag hade icke welat att deras M[ajestä]t[e]r skolat haft detta i sin historia. ty alla nationer undra där på.

Intet nytt, utan en gammal siuk kropp; skiöt M[in] Br[or] Eder friska

jag är
Min K[iäre] Broders
till mitt yttersta
C[arl] Linnaeus

Upsala d[en] 23 Nov[ember] 1753

Hälsa H[err] Tuwen, säg jag fått hans nötter.

Archiater
Wälborne H[err] D[octo]r Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus has been suffering from synocha [a stone, in the gall bladder or in the kidneys] which passed at 8 this morning. Now, he is very weak and can only write a few words to Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
.

It would have been better if the King [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
] had given Herman von SchützercrantzSchützercrantz, Herman von
(1713-1802). Swedish. City surgeon,
Stockholm. Personal surgeon to the royal
family.
a knighthood, or the Order of the Seraphim. That would not have harmed medicine as much. Now, the surgeons have got the honour they never had before and a way of being compared with other doctors. Medicine has suffered in a way that can hardly be repaired.

Linnaeus would have preferred that this had not happened under the present King and Queen [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
]. All other countries are surprised.

Nothing is new, only Linnaeus’s body is old and sick. Bäck should look after his healthy body.

In a postscript, Linnaeus asks Bäck to forward his greetings to Erik TuvénTuvén, Erik (1721-?).
Swedish. Botanist. Employed by the
Collegium Medicum, demonstrator of the
botanical garden of the Seraphimer
Hospital in Stockholm.
. Linnaeus has received the nuts he sent.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 238   p.238.