Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1676 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 28 December 1753 n.s.
Dated 28 dec. 1753. Sent from Uppsala (Sweden) to Stenbrohult (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

Tack min K[iäre] Br[or] som på så många sätt giort sig wärdig sin heders post. Det består ej allenast där i att man solide wet sin wettenskap, utan och at man politice bringar den till sitt lius. wår hela lilla orbis Medicus är M[in] Br[or] därföre förbunden.

Ne credas me non vocatum ad ignem aecedere et si accessero longe remotus ab igne me seponam in domo optimi amici.

de 2 nys nämde hafwa långt mera meriter än wij bägge tillhopas. alt det som sker under solen är underligit; och gudarnes beslut kunna wij ej utransaka.

Hiortsberg förstår ingen ting af natural historien.

i dag hade jag bref af Aymen, om åtskilligt i Botaniquen.

och äfwen en hop insecter ifrån Schaeffer i strasburg med en liten tractat om iglarne i Lefren på fåren.

Har intet Momma papper, så kommer han illa från sin text, och liksom praesten, som bruchte läsa praedikningarne innan till, men tappade conceptet på wägen.

M[in] Br[oder]s Cammar-tienare war här för ett par dagar sedan, så galant at han borde få Cammar-Herre Character.

Wi jula om dagen det mästa wij hinner.

jag har utskrefwit Floram anglicam Raji; helveticam Halleri, Monspeliensem Magnolii, och en hop andra med nomina trivialia, och då ses örterna kort och tydeligen: e[xempli] gr[atia]

inga andra, plantae svecicae wäxa i monpelier än allenast aquaticae och nemorosae. nemorosae qwis svecicae et alpinae dö i wåra trägårdar så snart som indicae.

Nu säges at Georgi blifwer Prints Carls informator, och ej Ihre. jag tänkte att ministeren liggat där under, att Ihre blifwit informator, ty jag såg omögligheten att Dal[in] och Ihre skulle wara wänner, ty Ihre hade kommit helt wist i gunst, och den andre så mycket tappat.

hwilken blifwer deputerad i jern contoret ?

skall nya Rådstugan nu byggas wid stortorget?

jag gratulerar till godt slut på åhret och är

Min Kiäreste Broders
lydigste
C[arl] L[innaeus]

upsala d[en] 28 dec[ember]1753.

Archiatren
Wälborne
H[err]Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for being so true to his worthy position of president of Collegium MedicumCollegium Medicum, Swedish.
The Swedish Board of Physicians,
originally Collegium medicorum, in
Stockholm, was founded in 1663.
. There, you have to be not only professionally prominent but also an able politician.

Bäck should not think that Linnaeus would come near the heat of the fire unless summoned, and that he would be eager to stay far from the fire.

The two persons mentioned [Linnaeus presumably refers to Daniel RolanderRolander, Daniel (1725-1793).
Swedish. Naturalist and explorer.
Studied at Uppsala University under
Linnaeus. Went to Surinam in 1755-1756.
Correspondent of Linnaeus.
and Johan Johansson HaartmanHaartman, Johan Johansson
(1725-1787). Swedish. Professor of
medicine at Åbo. Linnaeus’s
student. Accompanied Carl Gustaf Tessin
on his journey through Sweden and
arranged Tessin’s collection of
minerals. He also translated Systema
naturae
into Swedish. Son of Johan
Haartman. Correspondent of Linnaeus.
, both mentioned in the letter to Bäck a few days earlier, 24 December 1753Letter L1679] have more merits than Linnaeus and Bäck together. Many strange things happen, and the will of the gods is beyond our understanding.

Lars HjortzbergHjortzberg, Lars (1727-1789).
Swedish. Docent in chemistry, adjunct in
medicine.
understands nothing of natural history.

Linnaeus has received a letter from Jean Baptiste AymenAymen, Jean Baptiste
(1729-1784). French. Naturalist and
physician, Bordeaux. Correspondent of
Linnaeus.
with a lot about botany [Aymen to Linnaeus, 24 November 1753Letter L1665], and a number of insects from Jacob Christian SchaefferSchaeffer, Jacob Christian
(1718-1790). German. Lutheran pastor
and superintendent, Regensburg.
Correspondent of Linnaeus.
in Strassburg [Linnaeus gives the wrong location, it should be Regensburg] [Schaeffer to Linnaeus, 21 November 1753Letter L1667], together with a treatise about the leeches in the livers of sheep.

If Peter MommaMomma, Peter Swedish. Printer
and publisher, Stockholm.
lacks paper, he will not be able to finish, just like the clergyman who used to read his sermons from paper but lost his notations on his way to the church.

Bäck’s servant visited Linnaeus a few days before, a very elegant man.

Christmas is celebrated as well as Linnaeus has time to during the day.

Linnaeus has written the trivial names into John Ray’sRay, John (1627-1705).
British. Naturalist and clergyman. One
of the most influential botanists before
Linnaeus.
English flora [Synopsis methodica stirpium BritannicarumRay, John Synopsis methodica
stirpium Britannicarum, in qua tum notae
generum characteristicae traduntur, tum
species singulae breviter describuntur:
ducentae quinquaginta plus minus novae
species partim suis locis inseruntur,
partim in appendice seorsim exhibentur.
Cum indice & virium epitome
,
I-III (London 1690-1724).
], Albrecht von Haller’sHaller, Albrecht von
(1708-1777). Swiss. Naturalist and
poet, professor of medicine, botany,
anatomy and surgery at Göttingen
1736-1753. Correspondent of Linnaeus.
Swiss flora [Enumeratio methodica stirpium Helvetiae indigenarumHaller, Albrecht von
Enumeratio methodica stirpium
Helvetiae indigenarum. Qua omnium brevis
descriptio et synonymia compendium
virium medicarum dubiarum declaratio
novarum et rariorum uberior historia et
icones continentur
, I-II
(Göttingen 1742).
] and Pierre Magnol’sMagnol, Pierre (1683-1715).
French. Physician and botanist, director
of the botanical garden of Montpellier.
flora from Montpellier [Botanicum MonspelienseMagnol, Pierre Botanicum
Monspeliense. Sive plantarum circa
Monspelium nascentium index : In quo
plantarum nomina meliora seliguntur:
loca, in quibus plantae sponte
adolescunt, tum a prioribus botanicis,
tum ab authore observata indicantur:
& praecipuae facultates traduntur.
Adduntur variarum plantarum
descriptiones, & icones. Cum
appendice quae plantas de novo repertas
continet, & errata emendat

(Montpellier, 1686)
], as in several others, and then, the plants will be clear and easy to identify. Among Swedish plants, only those in woods and waters grow in Montpellier, and Alpine plants and the plants from India do not grow in Swedish gardens.

Now, there is a rumour that Carl Fredrik GeorgiiGeorgii, Carl Fredrik
(1715-1795). Swedish. Professor of
history, Uppsala.
will be Prince Carl’s [Karl XIII Karl XIII, (1748-1818).
Swedish. Prince. Son of King Adolf
Fredrik and Queen Lovisa Ulrika, brother
of Gustav III and Sofia Albertina.
] teacher and not Johan IhreIhre, Johan (1707-1780).
Swedish. Philologist. Professor of Latin
and later of eloquence and political
science at Uppsala.
. Linnaeus has some ideas of the reason for this change. For example, Olof von DalinDalin, Olof von (1708-1763).
Swedish. Author. Chancellor of the
court. Correspondent of Linnaeus.
and Ihre could not possibly be friends, as Ihre would have become much in favour [at the Court], and the other not.

Linnaeus asks who will become professor of poetry [the person appointed was Carl AurivilliusAurivillius, Carl (1717-1786).
Swedish. Professor of Oriental
languages, Uppsala. Correspondent of
Linnaeus
. Generally, something is smelt from such spiritual things.

Linnaeus asks who will be head of Jernkontoret [the Swedish Steel Producers’ Association] and if the new City Hall will be built at Stortorget.

Linnaeus wishes Bäck a Happy New Year.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 244-246   p.244  p.245  p.246.