Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1679 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 24 December 1753 n.s.
Dated 1753 d. 24 Dec.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

Lycka till god juhl.

jag tackar M[in] Br[oder] som täckes taga Medicorum Authoritet i sitt tillbörliga estime. just det samma har altid stöt mig; men M[in] Br[or] har sedt, att det altid så welat passas med oss. Tack M[in] Br[or] som är carlawulen.

Tack Min K[iäre] Br[or] som giör sitt yttersta för Hartman.

Rolander tror på Gudfader och på Arch[iater] Baeck. jag kan ej hielpa honom. Kan M[in] Br[or] och will M[in] Br[or] tiena honom, så giör M[in] Br[oder] en god gierning och tienar publicum, och ömmar om mig sin wän, och giör sig den som wördar sig i grafwen.

jag fruchtar att Hiortsberg är bara quisquiliae, ty han förstår intet sielf.

för Gud skull laga så att jag ej kommer kallad till stockholm, åtminstone ej för än slutet på januarii.

jag innesluter mig i Min K[äre] Brors wänskap och förbl[ifwer]

Min K[iäre] Broders
lydige tienare
C[arl] Linnaeus

1753 d[en] 24 Dec[ember]
Upsala.

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus wishes Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
a Happy Christmas.

Linnaeus thanks Bäck for having defended the medical profession so bravely.

Linnaeus thanks Bäck for his assistance to Johan Johansson HaartmanHaartman, Johan Johansson
(1725-1787). Swedish. Professor of
medicine at Åbo. Linnaeus’s
student. Accompanied Carl Gustaf Tessin
on his journey through Sweden and
arranged Tessin’s collection of
minerals. He also translated Systema
naturae
into Swedish. Son of Johan
Haartman. Correspondent of Linnaeus.
.

Daniel RolanderRolander, Daniel (1725-1793).
Swedish. Naturalist and explorer.
Studied at Uppsala University under
Linnaeus. Went to Surinam in 1755-1756.
Correspondent of Linnaeus.
believes in God and in Bäck. Linnaeus cannot help him, but if Bäck will and can, Bäck will do good to both Rolander and Linnaeus.

Linnaeus is afraid that Lars HjortzbergHjortzberg, Lars (1727-1789).
Swedish. Docent in chemistry, adjunct in
medicine.
is no good, for he does not understand anything by himself.

Linnaeus asks Bäck to arrange that Linnaeus will not be summoned to Stockholm before the end of January.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 244   p.244.