Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1681 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 21 December 1753 n.s.
Dated 21 Decemb. 1753. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder

jag tackar rätt mycket för min dyra frändes bref, om icke tis bok woro, som spökade så länge äfter; jag är ej i stånd att läsa brefwet för this bok skull. jag står i min Brors obligation för postp[en]g[a]r.

Vignetterne komma wid quadrupedia att innehålla sådane diur och wid de andre classer sådane som äro i classen

Det är artigt med nya barnhuset. jag må aldrig tro att theologi lägga sig där emot; det går doch.

Collinsons ört är ofulkomlig inlagd och beskrefwen.

i morgon slutar jag denna terminen.

får då lof att släppa oxarne något litet från sitt ok at pusta. tänk om M[in] Br[or] reste i så godt före till mig på några dagar att taga luft.

Lefwer jag med hälsan kommer jag innan januarii slut till M[in] K[iäre] Bror på ett par dagar

Gud wälsigne M[in] K[iäre] Br[or] med wälsignad Hälg. jag lefwer och dör

Min K[iäre] Broders
lydigste tiena[re]
C[arl] Linnaeus

Upsala d[en] 21 Decemb[er] 1753.

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for a letter [this letter has not come down to us] that had brought him a book that interests him so much that he is unable to read the letter.

The vignettes at the quadrupeds will show such animals, and those at the other classes will show animals belonging to their class [Linnaeus refers to the work with Museum S:ae R:ae M:tis Adolphi Friderici RegisLinnaeus, Carl Museum S:ae
R:ae M:tis Adolphi Friderici Regis
Suecorum [...] in quo animalia rariora
imprimis et exotica: quadrupedia, aves,
amphibia, pisces, insecta, vermes
describuntur et determinantur, Latine et
Suetice cum iconibus
(Stockholm
1754).
].

Linnaeus is pleased at the new orphanage [the Freemasons orphanage in Stockholm, founded in 1753], and he does not think the theologians will mind.

Peter Collinson’sCollinson, Peter (1694-1768).
British. Merchant and amateur naturalist
in London, corresponded with many
scientists. Correspondent of Linnaeus.
plant is incompletely preserved and described.

The following day, Linnaeus will finish the term, and then he can let his oxen free for some rest. He wishes Bäck could come to see him for a couple of days.

If Linnaeus lives, he will come to Bäck for a few days before the end of January.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 243   p.243.