Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1702 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 11 January 1754 n.s.
Dated 1754 d. 11 Jan.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

Kiära M[in] Br[oder] laga att jag icke får någre ordres att komma till Stockholm ännu på 14 dagars tid.

Min Bror får se på slutet att ingen blifwer flinkare än D[octor] Wahlbom om han får hälsa och lifs tid. om han kommit till Anatomien hade han säkert gått där i längst.

jag har ej fått tid till annat än taga och gifwa nyåhrs visiter och skrifwa tacksäjelser. en stor fåfänga.

aldrig ett ord wet jag mera, utan lefwer

M[in] K[iäre] Broders
lydigste
C[arl] L[innaeus]

1754 d[en] 11 Jan[uari]
Upsala

[a][a] : MS 1. [added in the left margin
of fol. 1r
]
så snart jag får de andre arken af stencabbinettet ifrån holland, skall jag dem öfwersända.

[b][b] : MS 1. [added in the left margin
of fol. 1r
]
H[err] Osbeck recommenderas hos K[iäre] Broder att gifwa honom godt råd.

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus asks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
to arrange that Linnaeus will not be summoned to the Court during the next two weeks.

Bäck will se that Johan Gustaf WahlbomWahlbom, Johan Gustaf
(1724-1808). Swedish. Physician and
naturalist. Studied at Uppsala under
Linnaeus, anatomy, surgery and
obstretics at Wittenberg. Provincial
physician at Kalmar. Correspondent of
Linnaeus.
will be a very able man if he lives in good health. If he had devoted himself to anatomy, he would have gone far.

Linnaeus has not had time to do anything but receive and make New Year visits and write thank-you cards.

Linnaeus has nothing more to tell, just that he is alive.

P.S.1 Linnaeus promises to send the following sheets of Johan Frederik Gronoviusí Gronovius, Johan Frederik
(1690-1762). Dutch. Naturalist, senator
of Leiden. Linnaeusís benefactor and
friend. Published Flora Virginica
(1743, 1762) together with John Clayton.
Correspondent of Linnaeus.
catalogue of the Dutch cabinet of minerals [Linnaeus refers to the Index supellectilis lapideaeGronovius, Johan Frederik
Index supellectilis lapideae 2nd
ed. (Leiden 1750).
], when he gets them,

P.S.2 He recommends Pehr OsbeckOsbeck, Pehr (1723-1805).
Swedish. Clergyman, botanist explorer.
Studied at Uppsala under Linnaeus
1745-1750. Chaplain on ships of the
Swedish East India Company on voyages to
China. Vicar of Hasslöv (Halland).
Correspondent of Linnaeus.
to Bäck.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 248   p.248.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS 1. [added in the left margin of fol. 1r]
b.
MS 1. [added in the left margin of fol. 1r]