Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1709 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 1 January 1754 n.s.
Dated 1754, d. 1 januari.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Kongl[ig] M[ajestä]ts Archiater,
Regii Collegii
Medici Praeses,
Soc[ietatis]
Reg[iae] Scient[iarum] Upsal[iensis]
Holmensis et Nat[urae] Cur[iosorum] Soc[ius]

Gud frögde min K[iäre] Broder i detta åhr med alt det godt jag af hiertat önskar Min K[iäre] Bror, så vet jag att m[in] Br[or] blifwer rik af wälsignelser.

Tela mobilia eller Telum mobile är gadd, eller de giftiga tänder, som hwarken böra eller kunna kallas tänder, ty de sitta ej uti maxillis.

Jag tänkte att M[in] Br[or] warit på nya Bostellet med Deras Majestäter.

Jag arbetar med Hennes M[ajestä]ts musslor alt det jag hinner.

ett par dagar har jag warit på landet och julat. många bref i dag men intet nytt.

Climius talar om, i Europa blifwer folket på första dagen i åhret gallne att de ej trifwas i huset; jag ser att sjukdomen smittats alt til upsala.

Min hustru helsar och önskar Bror en kiär maka på detta åhret.

jag är Min K[iäre] Broders
lydigste tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1754
d[en] 1 januari.

Archiater
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm.

upSUMMARY

Linnaeus wishes Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
a happy new year.

Linnaeus explains the meaning of the term telum mobile: it signifies the fangs, and they should not be called teeth since they are not located in the jaw-bone.

Linnaeus supposes that Bäck has been to the new palace together with the Royal family.

Linnaeus is busying himself with the Queen’s [Lovisa Ulrika Lovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] clams [Linnaeus refers to his work with the Museum s:ae m:tis Ludovicae Ulricae reginaeLinnaeus, Carl Museum s:ae
m:tis Ludovicae Ulricae reginae

(Stockholm 1764). Soulsby no. 1095a.
] as much as he can.

Linnaeus has been out of Uppsala for Christmas. Several letters were waiting for him when he returned.

Climius’ observation [Linnaeus refers to Ludvig Holberg’sLinnaeus, Carl , Nicolai Klimii iter subterraneumHolberg, Ludvig Nicolai
Klimii iter subterraneum
(Leipzig,
1741).
, which was translated to Swedish in 1746] that people in Europe generally leave their houses to celebrate the New Year seems to apply to Uppsala as well.

Linnaeus forwards regards from his wife [Sara Elisabet LinnaeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] to Bäck. She hopes he will find a wife during the year.

upEDITIONS

1. “Bref från Archiatern Linnaeus (nob. v. Linné) till Archiatern Baeck” (1820), vol. VIII, p. 302-03 .
2. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 246   p.246.