Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1710 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, c. 5 February 1754 n.s.
Dated . Sent from ? () to Stockholm (Sweden). Written in Swedish & Latin.

Min Kiäreste Broder.

I går kom jag hem ifrån Öfwerst[e] Falkenberg, där jag haft mera bekymber än jag kan utsäja. en af åhr, fatiger, medicamenter utmerglad kropp, hade äfter en stark rysning stant i en lindrig feber, ej ätit äller sofwit på 12 dygn; en stadig hosta, som ej lossades att han kunne få en blund i ögonen; änteligen i söndags begynte han sofwa, och sof i 12 timmar; där på begynte expectorationen med ett förfärligt segt slem at updragas, som änteligen blef lösare; hwarpå han fick i sig litet hafre soppa om dagen, och emot allas förmodan är hopp att han kan komma sig, om ej slemmet å nyo stellnar; jag hade straxt önskat mig warit tillbakas äller at få någon till hielp, men Öfwersten tolde äller trodde ingen annor, än mig, som under mitt practicerande fordom hulpit honom. Men det oändeliga slemmet, som i desse åhren wisar defectum virium vitae giör mig osäker, då så många andra gubbar dö! Emedlertid giorde jag något till saken.

Bökman gaf ett hederligt viaticum.

Min resa till Öfwerst[e] Falkenberg afbröt min stockholms resa. vestigia me terrent, et fata Tessiniana me percellunt. quid fiet de his omnibus? O Bone Deus. qui bene latuit bene vixit. Sint Tibi Frater Dulcissime mitiora fata! inter nostrates rumor de hisce omnibus horrendus. pulverem scholasticum splendore aulae praefero, et in hoc potius consenescam quam in atrio regio. Deus T[er] O[ptimus] te servet incolumem.

förbl[ifwer]
Min Kiäreste Broders
lydigste
C[arl] L[innaeus]

upSUMMARY

Linnaeus has been to see Henrik FalkenbergFalkenberg, Henrik (1681-1754).
Swedish. Lieutenant colonel.
who had been anxious to see Linnaeus as Linnaeus had helped him earlier in periods of illness. Falkenberg was in bad shape, old, tired of medicines and starved after twelve days without sleep or food. He coughed badly, without setting any phlegm free, but he slept for twelve hours the preceding Sunday, after which the cough has begun to dissolve. He has also begun to eat again. Linnaeus had preferred to consult a colleague, but Falkenberg would not allow that, relying upon Linnaeus alone. Linnaeus helped to some extent, but he admits that the outlook is not positive.

Jonas BöckmanBöckman, Jonas Petri
(1716-1770). Swedish. Professor of
medicine and townphysician in
Greifswald, townphysician in Stockholm.
gave a nice sum of money for the trip.

Linnaeusís visit to Falkenberg interrupted his journey to Stockholm. Linnaeus is concerned what can happen after the affair between Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeusís career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
and the Court. Linnaeus is again reminded of the risks in a high position in society, and he hopes that Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
will not meet a similar fate. The rumours in Uppsala regarding Tessin are gruesome. Linnaeus himself prefers his quiet life as a teacher, and he is quite satisfied to grow old in Uppsala.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 258   p.258.