Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1727 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 19 March 1754 n.s.
Dated 19 martii 1754. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min Herre.

Det är mig en hiertans fägnad så ofta jag får wörda M[in] Herres hand, som så makalöst uppehåller wettenskaperne i wårt fädernesland.

Löfling skref mig till samma dag. jag hoppas han är nu i America och jordens paradis, där han får se de skiönheter som jag önskade få kyssa, men aldrig blefwit så säll.

Hortus Malabaricus, XII tomer i folio, är ett wärk, som då jag war i Holland war ganska rart att få, och som aldrig mera kan upläggas för de dyre och månge prächtige figurer. det har fordom warit på Upsala Bibliotheque, men brunno up i Rudbecks hus 1702, utom ett par tomer, och nu icke mer äro i Swerige. Wärket är ett mästarstycke öfwer örterne i indien, och den förnämsta basis att bygga uppå. gierna köpte j ag det för privat räkning om mitt hushåld tillstadde mig; Gud gifwe academien äller något annat publiqut wärk kunne skaffa sig det. Det är för stor skada at det ej skall fås på något ställe i Landet. Det har och makalöst vires plantarum indicarum. Gud gifwe Wettenskaps Academien hade råd att lösa det.

jag hissnar wid rollen af hasselquists sak; ehuru jag ej kan begripa sammanhanget.

Anmäla min wördnad till Herrar Academicos.

jag lefver obefläckad
Min Herres
lydige tienare
C[arl] Linnaeus.

Upsala d[en] 19 martii
1754.

upSUMMARY

Linnaeus expresses his great pleasure and reverence for the way in which the secretary at the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] serves science in the country.

Pehr LöflingLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
has sent a letter from America [presumably Löfling to Linnaeus, 18 December 1753Letter L1683].

Hendrik Adriaan van Rheede van Draakestein’sRheede van Draakestein, Hendrik
Adriaan van
(1637-1691). Dutch.
Governor of the Dutch colony on the
Coast of Malabar in 1669-1676, author of
Hortus malabaricus (1686-1703).
, Horti Malabarici pars prima [-duodecima & ultima]Rheede van Draakestein, Hendrik
Adriaan van
Horti Malabarici
pars prima [-duodecima & ultima]
[...] Latinis, Malabaricis, Arabicis,
Brachmanum characteribus nominibusque
expressis, adjecta florum, fructuum,
seminumque nativae magnitudinis vera
delineatione, colorum viriumque accurata
descriptione, adornata per [...]
Henricum van Rhede tot Draakestein [...]
et Theodorum Janson. ab Almeloveen, M.D.
Notis adauxit, & commentariis
illustravit Joannes Commelinus
,
I-XII (Amsterdam 1686 [i.e. 1678]-1703).
, in 12 volumes, is a work which was very rare during Linnaeus’s time in Holland. It was previously in the University library in Uppsala but it was destroyed by fire in Olof Rudbeck’sRudbeck, Olof (1630-1702).
Swedish. Physician, historian,
naturalist. Founder of the Uppsala
University Botanical Garden. Professor
of medicine at Uppsala.
home 1702. It is a master piece on Indian plants. Linnaeus would gladly buy it but can not afford to do so. He hopes that the Academy or some other institution in the country could do it [the work was bought by the Academy in Berlin later that year].

He can not understand the Fredrik HasselquistHasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
case [Linnaeus refers to the amount of debt, left behind by Hasselquist].

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XIV, 627). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 273-274   p.273  p.274.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 187-188   p.187  p.188.