Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1730 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 19 March 1754 n.s.
Dated 1754 d. 19 Mars. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe, K[ongl]. M[aj]ts Riksens Råd &c.
Min Nådigste Herre.

Eders Höggrefl[ige] Excellence har giort mig både häpen och bedröfvad genom det Eders H[öggreflige] Excellence öfwerhopar mig med mera nåd än jag kan hwarken med tunga eller tanka äller minne beprisa. Så kiärt och liuft det är mig att se på medaillen den prägel, jag så länge infästat i mitt hierta, så mycket ryser jag och at jag nu fått den, liksom en betallning för så intet. jag hörde i fiohl att Eders H[öggreflige] Excellence åstundade Fahlukiött, det war minsta jag kunne inlägga för mig till den tid jag önskar mig, om giörligit är, att få uppwachta på Leckö. Räkningen woro snart giord om jag torde sända tillbakas det som summan så wida öfwerträffat. Det är omögligt att tänka tiena på något sätt Eders Excellence, som lik Gudarne refunderar margfalligt.

i Påsk måste jag nolens volens till stockholm, då jag hoppas åttminstone winna den båtnaden at få se den jag bör, näst lifwet, alt.

Min oändeliga wördnad till Hennes Nåde, jag lefwer och dör
Eders Höggrefl[ige] Excellences
underdån[ige] ödmiuke
tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1754
d[en] 19 martii

upSUMMARY

Linnaeus expresses his deepest thanks to Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeusís career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
for the medal he has received [see letter from Tessin to Linnaeus, dated the same day, 19 MarchLetter L1729].

As Linnaeus has learned that Tessin would like to receive meat from Falun, Linnaeus has arranged for meat to be sent to Läckö.

Linnaeus also hopes to meet Tessin during the Easter in Stockholm and he expresses his kindest regards to the Countess Tessin [Lovisa Ulrica TessinTessin, Lovisa Ulrica (-1768).
Swedish. Countess, wife of Carl Gustaf
Tessin.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Ericsbergsarkivet, Autografsamlingen, vol. 132, Nr. 9). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 28-29   p.28  p.29.