Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1753 • Carl Linnaeus to Johan Gustaf Wahlbom, 9 April 1754 n.s.
Dated 9 april 1754. Sent from Uppsala (Sweden) to Kalmar (Sweden). Written in Swedish.

Högtförfarne H[err] Doctor
Min uprichtige wän.

jag fick wähl H[err] Doctorens angenäma af d 25 februarii, men Archiater Baeck berättade mig att H[err] Doctoren skulle snart komma hit upp, ty har jag drögt med swaret.

Tyskarne lofwa rätt mycket, men prestera ganska litet till saken, ty giör jag mig ej mycket hopp om deras effecter till wettenskapen.

Betula nana och Uva ursi låta icke så sig hos oss med frön, ty är onödigt at sända den.

Caffe trädet som H[err] Doctoren sände mig wäxer admirabelt och lärer i sommar bära frucht, at jag det ej å nyo behöfwer.

i Höst will Gud tänker jag begynna at läsa öfwer Species plantarum och will där med continuera publice och privatim, [… ][a][a] : MS1 [manuscript damaged] jag på ett åhr kan absolvera dem, jag tror mig här igenom giöra Botanicus, s[...][b][b] : MS1 [manuscript damaged] jag lärer få ej många andetag.

Nya editioner af Genera plantarum lärer blifwa fullt tryckt till pingest.

Museum Regis lärer och då blifwa färdig, mer än hälften här af är tryckt, och tabellerne äro färdiga. lärer blifwa det präktigaste wara, som i sverige blifwit upplagt.

i söndags gaf min Hustru mig en liten son Johannis. Hon hälsar H[err] Doctoren rätt mycket.

Kunne H[err] Doctoren i sommar skaffa mig till trägården ifrån Oeland Ranunuculum illyricum och Chrysocomam till trägården, woro det nu en alt för kiär gåfwa; äfwen den lilla Cistus ifrån all waren.

fru Schiönström ligger för döden.

älliest är här alt tyst.

Lifm[edicus] Aurivillius fick en son äfwen i söndags.

jag förblifwer med all uptänkelig affecter
Högtförfarne H[err] Doctorens
trognaste tienare
Carl Linnaeus

Upsala d[en] 9 april[is]
1754

Löfling reste från Cadix åht America den 31 janaurii

Licent[iat] Hartman har blifwit Medicus provincialis i Åbo län.

D[octo]r Hagström Med[icus] Provincialis i Östergiötland.

Medicinii Doctoren
Högtförfarne
H[err] D[octo]r Joh[an] G[ustaf] Wahlbom
Calmare
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus thanks Johan Gustaf WahlbomWahlbom, Johan Gustaf
(1724-1808). Swedish. Physician and
naturalist. Studied at Uppsala under
Linnaeus, anatomy, surgery and
obstretics at Wittenberg. Provincial
physician at Kalmar. Correspondent of
Linnaeus.
for his letter of 25 [wrong date, must be 25] February [1754]Letter L1532. Since Linnaeus had heard from Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
that Wahlbom would come to Stockholm quite soon, Linnaeus had not sent an answer.

The Germans promise much but do rather little, so Linnaeus does not expect very much to promote science from them.

Betula nana and Uva ursi cannot be raised from seeds in Uppsala, so Wahlbom does not need to send them.

The coffee-tree that Wahlbom had sent Linnaeus grows well, and it is likely to give fruits this summer so Linnaeus does not need another specimen.

Linnaeus will start to hold lectures about Species plantarumLinnaeus, Carl Species
plantarum
(Stockholm 1753). Soulsby
no. 480.
this autumn, if God wills, and he will continue to do so both in public and privately. He expects to finish the series of lectures in a year, but he will not have much time free.

The new edition of Genera plantarum [Linnaeus refers to to the fifth edition, Genera plantarum [...] editio quintaLinnaeus, Carl Genera
plantarum [...] editio quinta ab auctore
reformata et aucta
(Stockholm 1754).
Soulsby no. 301.
] will be printed at Whitsuntide.

”Museum Regium” [Museum S:ae R:ae M:tis Adolphi Friderici RegisLinnaeus, Carl Museum S:ae
R:ae M:tis Adolphi Friderici Regis
Suecorum [...] in quo animalia rariora
imprimis et exotica: quadrupedia, aves,
amphibia, pisces, insecta, vermes
describuntur et determinantur, Latine et
Suetice cum iconibus
(Stockholm
1754).
] will be finished at about that time too. More than half is printed, and the plates are ready. It will be the most beautiful work published in Sweden.

Linnaeus’s wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] gave birth to a son [Johannes Linnaeus Linnaeus, Johannes (1754-1757).
Swedish. Son of Carl Linnaeus and Sara
Elisabet Linnaea.
] last Sunday. The boy is called Johannes. She sends Wahlbom her greetings.

Linnaeus asks if Wahlbom can send him for his garden Ranunculus Illyricus and Chrysocoma from Öland and also the small Cistus from the limestone heath [Alvaret].

Mrs Schiönström [Ulrika SchönströmSchönström, Ulrika
(1694-1757). Swedish. Senior lady to
the Royal household. Wife of
lieutenant-colonel Albrecht
Schönström. Born Adlersten.
] is dying.

No other news from Uppsala.

Also Samuel AurivilliusAurivillius, Samuel
(1721-1767). Swedish. Professor of
medicine, Uppsala. Correspondent of
Linnaeus.
got a son last Sunday.

P. S. Linnaeus adds that Pehr LöflingLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
left Cadiz on January 31 [Löfling to Linnaeus, 31 January 1753Letter L1692], that Hartman [Johan Johansson HaartmanHaartman, Johan Johansson
(1725-1787). Swedish. Professor of
medicine at Åbo. Linnaeus’s
student. Accompanied Carl Gustaf Tessin
on his journey through Sweden and
arranged Tessin’s collection of
minerals. He also translated Systema
naturae
into Swedish. Son of Johan
Haartman. Correspondent of Linnaeus.
] has been appointed medical officer of the province of Åbo and that Johan Otto HagströmHagström, Johan Otto
(1716-1792). Swedish. Physician and
naturalist. Linnaeus’s student. Linnaeus
wrote the introduction to his Pan
apum
(1768), on bee-pollinated
flowers. He was one of the tutors of
Carl Linnaeus the Younger. Correspondent
of Linnaeus.
has got the same position in Östergötland.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [manuscript damaged]
b.
MS1 [manuscript damaged]