Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1789 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 5 July 1754 n.s.
Dated 1754 d. 5 julii. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder

jag war förleden tisdag ute och prominerade till häst, då jag för regn skull blef hindrad at jag ej kom hem till post timman.

Tack min ärlige Broder för wähl bestält och hugnelig resolution. Den makalösa Drotningen är altid sig lik, wis och nådig.

jag kommer okallad till Drotning holm, så snart Smultron äro alla; men hwar skall jag få logera, jag wet att där altid är trångt, huru mycket mera då man komer obuden?

jag har fådt 100 inlagde örter af en obekant Commersoon, wet icke hwar ifrån; och rätt många frön.

Mirabiles skola wist inläggas åt m[in] Broder.

Drifhuset är nu nedrifwet och uppbygges, hwilket fodrar mitt upseende.

Lätt mig wetta när sal[ig] Hasselquists [samling] ankomer, om serpens Evae är där ibland, om örterne komma richtigt &c.

Hwad för slag nya örter på Drotningholm, af Sibiriske frön? som omtaltes.

Vale. förbl[ifwer]
Min K[iäre] Broders
lydige tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1754
d[en] 5 julii

Archiatren
Wälborne H[err] DoctorBaeck
Stockholm
Drotningholm

upSUMMARY

Linnaeus was out riding last Tuesday and met with rain, so he missed the hour of the mail.

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for the agreeable information from the Queen [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
]. She is wise and graceful as always.

Linnaeus will come to Drottningholm as soon as the strawberry season is over, but he wonders where he can lodge, for he knows that it can be very crowded there, especially if you do not arrive on a direct summons from the King [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
] or the Queen.

Linnaeus has received 100 plant specimens and several seeds from Philibert CommerçonCommerçon, Philibert
(1727-1773). French. Naturalist.
, a man not known to Linnaeus before [if these seeds and speciemens were accompanied by a letter from Commerçon, this letter has not come down to us].

Rare and interesting items will be reported to Bäck.

Linnaeus’s greenhouse has been torn down and is now being reconstructed, which takes some attention from Linnaeus.

Linnaeus asks Bäck to tell him when Fredrik Hasselquist’sHasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
collection arrives; if Serpens Evae is included; if the plants are all right, etc.

Linnaeus asks Bäck what the new plants have grown at Drottningholm from the Siberian seeds.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 287   p.287.