Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1798 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 6 August 1754 n.s.
Dated 1754 d. 6. August.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish & Latin.

Min gamble ärlige och beständige Broder.

oändelig tack för det stora beswär jag giorde oändelig tack för det stora beswär jag giorde M[in] K[iäre] Br[oder] så lång tid på Drotningholm; jag kom hem i går afton kl. 6; min hustru beklagade att jag ej hade Min Br[oder] i sälskap. alt stod wähl till.

jag beder för alt att M[in] K[iöre] Broder drifwer på H[err] adglutinator att han lefwererar örterne, och att M[in] Bror täckes taga dem, och lägga dem på det till förordnade stället i rummet, och där ofwan uppå det förgiölda papperet att örterne ej slå sig, sedan de inklistrat[s].

jag glömde den Hibiscus som Hennes M[ajeste]t gaf mig frisk ifrån Carlbergs trägård, den jag lade under en kista fram för bordet, på hwilket aegyptiska gudarne stodo, att torkas; om den igenfinnes, så lätt och den inklistras.

jag glömde de rare gräsen af Gronovius, min K[iäre] Broder torde sända mig dem då jag sänder en gång min Bror en hederlig skiörd af wackra wäxter.

När min Bror får en gång godt om Medicinas studiosis, så torde någon få taga extractum protocolli af Pocock för mig de plantis palestinae et aegypti.

uti min Materia Medica står så skrifwit:

IGNATII faba. dosis gr. viij;

utitur in infuso aquoso et R vinosa

Usus Colica, febris intermittens, febr. exacerbantes, Morsus venenat. Soporosis morbis, Asthma, Ecclampsia.

Qual. diuretica, emenagoga anthelmintica, sudorifera. nimia dosis facit temulentiam, uti omnia amara.

Dicitur cucurbitifera malabathi foliis scandens. Pluk. mant. 60.

indigenae contra morbos omnes contagiosos imo ipsum Pestem; unde Electuar. de ovo, quo olim Maximilianus usus est, et quod tantopere depraedicant adversus Pestem vide Raj. hist. vol. 3. p. 118 nämligen den senare paginationen, ty i boken äro 2ne paginationer; den senasta kallas Dendrologia.

Gud beware min Bror wid hälsan.
Hälsa H[err] Arch[iatren] Rosen.

jag är
Min K[iäre] Broders
lydige tienare
C[arl] Linnaeus.

Upsala 1754 D[ie] 6. August[ii]

[a][a] : [added on fol f. 3; there is no
indication of where it should be
inserted].
Kiära sänt mig observationerne om Plantis alpinis & Simiae att jag må dem renskrifwa medan tid är.

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm
Drotningholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for his support during the long stay at Drottningholm. Linnaeus had returned home at 6 o’clock the night before, and his wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] had regretted that Bäck did not accompany Linnaeus. All was well with Linnaeus’s family.

Linnaeus hopes that Bäck tries to make the man who mounts the dried specimens [Erik TuvénTuvén, Erik (1721-?).
Swedish. Botanist. Employed by the
Collegium Medicum, demonstrator of the
botanical garden of the Seraphimer
Hospital in Stockholm.
] finish his task and that afterwards Bäck stores the mounted plants in their proper place with their cover, so that the sheets do not warp.

Linnaeus had forgotten a specimen of Hibiscus from the garden at Karlberg, that the Queen [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] had given him. He had placed it close to a table with some Egyptian gods, to let it dry. If it is found, it shall also be mounted.

Linnaeus had also forgotten the rare grasses received from Johan Frederik GronoviusGronovius, Johan Frederik
(1690-1762). Dutch. Naturalist, senator
of Leiden. Linnaeus’s benefactor and
friend. Published Flora Virginica
(1743, 1762) together with John Clayton.
Correspondent of Linnaeus.
, [about this, see Gronovius to Linnaeus 18 December 1753Letter L1682]. He asks Bäck to send them to him, as he himself [Linnaeus] sends Bäck a rich harvest of rare plants.

When Bäck [in the future] will have many pupils in medicine, one of them should study Pocock’s [Richard Pococke’sPococke, Richard (1704-1765).
British. Clergyman, and traveller.
Undertook two journeys to Egypt, wrote
detailed travel reports from there and
from journeys to Ireland.
] information on plants growing in Palestine and Egypt [Linnaeus refers to A description of the eastPococke, Richard A
description of the east
(London,
1743-1745).
].

Linnaeus quotes text from his Materia MedicaLinnaeus, Carl Materia
Medica. Liber I. De plantis secundum:
genera, loca, nomina, qualitates, vires,
differentias, durationes, simplicia,
modos, usus, synonyma, culturas,
praeparata, potentias, composita,
digestus, &c.
I-II (Stockholm
1749). Soulsby no. 968.
on Ignatii faba. Here he finally gives a reference to John Ray’sRay, John (1627-1705).
British. Naturalist and clergyman. One
of the most influential botanists before
Linnaeus.
, Historia plantarumRay, John Historia plantarum;
species hactenus editas aliasque insuper
multas noviter inventas & descriptas
complectens. In qua agitur primo de
plantis in genere, earumque partibus,
accidentibus & differentiis; deinde
genera omnia tum summa tum subalterna ad
species usque infimas, notis suis certis
& characteristicis definita, methodo
naturae vestigiis insistente
disponuntur
, I-III (London
1686-1704).
, vol. III, p. 118 namely the last pagination given. There are two paginations, the last one is called ”Dendrologia”.

The letter ends with a wish that Bäck will be in good health, and Linnaeus’s regards to Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
.

P.S. Linnaeus asks Bäck to send him the observations on the alpine plants and the plants of Simia, so that Linnaeus can transcribe them while there is time for it.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 292-293   p.292  p.293.

upTEXTUAL NOTES

a.
[added on fol f. 3; there is no indication of where it should be inserted].