Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1823 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 15 October 1754 n.s.
Dated 1754 d. 15 Octobr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish & Latin.

MinKiäraste Broder

Min K[iäre] Broders bref af d[en] 10 fick jag först i dag för hwilket jag tackar rätt mycket.

i går kom Magist[er] Tidström, som i sommar samblat naturalier för Hennes M[ajeste]t, med hela sin grufwa: nog har han stenar för ett par hundrade ducater; han reser till Drotningholm med första han får ordres af Hans Excell[ence]: Höpken om han skall resa först till Stockholm äller Drotningholm. H[err] De Geer har tillbudit honom 100 ducater om han will giöra åt sig en dylik.

Bref hade jag af H[err] Rolander, som prisar sin gynnare, och wisar mig H[err] Dahlbergs föränderliga utlåtelser; jag håller mig passive, som jag här uti ej törs röra mig.

i dag hade jag bref af Baron Münchhausen som skrifwer altså: Hallerus sortem infelicem eorum, qui numquam contenti semper plura cupiunt; jam expertus est, et redire desiderat, sed noluimus hactenus de novo cum illo tractare, quia semper nimis intolerabilis contra socios fuit. Professiones ejus adhuc ad interim a Professoribus Zin, Vogel et Röderer observantur. Optarem Te ,V[ir] I[llustrissime], provinciam nostram praesentia tua ornare et in locum Halleri succedere velles; sed quid juvat optare. Rex benignissimus & compensator meritorum, ornamentum patriae abire numquam permitteret; interim rescribe.

Hwad skall jag swara. an patria ubicunque bene?

jag har hört af många grunkas att natural kunskapen drifwes för högt. nu är tid; en annor gång försent. tro mig jag skulle draga halfwa tysklands ungdom till Göttingen för natural historiens skull.

Trottas ej att giöra gott och att älskas af alla och wördas af ärlige.

Förbl[ifwer] Min egen Broders
trogneste tiena[re]
C[arl] Linnaeus

Upsala 1754
D[ie] 15 Octobr[is]

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for his letter of October 10 [this letter has not come down to us] that had not arrived until this day.

Anders Philip TidströmTidström, Anders Philip
(1723-1779). Swedish. Chemist and
metallurgist. Studied under Linnaeus.
University teacher of chemistry.
Correspondent of Linnaeus.
had arrived with his collection of mineral samples. He had been asked by the Queen [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] to collect natural objects. The stones must be worth some hundred ducats, and he will take them to Stockholm as soon has he has heard from Anders Johan von HöpkenHöpken, Anders Johan von
(1712-1789). Swedish. Count and
statesman. One of the founders of the
Royal Swedish Academy of Sciences.The
Chancellor of the Uppsala University
1760-1764. Correspondent of Linnaeus.
if he should go to Stockholm or to Drottningholm first. Charles De GeerDe Geer, Charles (1720-1778).
Swedish. Entomologist and natural
history collector, Leufsta Bruk. Member
of the Royal Swedish Academy of Sciences
in Stockholm and Académie des
sciences, Paris. Corresponded with
Réaumur, Bonnet and other
naturalists. Husband of Catharina
Charlotta Ribbing and father of Emanuel
De Geer. Correspondent of Linnaeus.
has offered Tidström 100 ducats for a similar collection.

Linnaeus has heard from Daniel RolanderRolander, Daniel (1725-1793).
Swedish. Naturalist and explorer.
Studied at Uppsala University under
Linnaeus. Went to Surinam in 1755-1756.
Correspondent of Linnaeus.
[this letter has not come down to us] who praises his patron and tells Linnaeus of all the changing offers that Carl Gustaf DahlbergDahlberg, Carl Gustaf (?-?).
Swedish. Colonel and owner of a
plantation in Surinam. Daniel Rolander
went to Surinam to serve as tutor for
Dahlbergís children. Correspondent of
Linnaeus.
makes. Linnaeus does not dare to have anything to do with that project.

Linnaeus has received a letter [Münchhausen to Linnaeus, 26 September 1754Letter L1802] from Otto von MünchhausenMünchhausen, Otto von
(1716-1774). German. Chancellor of
Göttingen University. Correspondent
of Linnaeus.
, and he quotes part of it where Münchhausen offers Linnaeus the position of Albrecht von Hallerís Haller, Albrecht von
(1708-1777). Swiss. Naturalist and
poet, professor of medicine, botany,
anatomy and surgery at Göttingen
1736-1753. Correspondent of Linnaeus.
successor in Göttingen. Haller is described as a trouble-maker who has treated his colleagues very badly, and they do not want to have him back. However, Münchhausen is aware that Linnaeus will not accept the offer and that the Swedish King [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
] will not let him go, but he asks for an answer anyhow.

Linnaeus asks Bäck for advice on how to answer Münchhausen.

Linnaeus has heard that some people think that natural history is held in too high esteem. Linnaeus does not think so, and he is sure that he would have a very large number of young pupils in Göttingen.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 310-311   p.310  p.311.