Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1837 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 12 November 1754 n.s.
Dated 12 novemb. 1754. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Höglärde H[err] Secreter.

H[err] Secreterens högtärade fick jag just i knappaste laget, sedan jag tagit afskedd af Hennes M[ajestä]t och just som H[err] Baron Horn skulle resa in till staden, at om dett kommit 2 minuter senare, hade det warit försent [ ][a][a] : MS1 [a part of the letter
omitted by Bergius
]
.

H[err] Löfling lefwer och mår wähl, samt går i bet i Guds kåhlgård med öpna ögon och sundt förnuft [ ][b][b] : MS1 [the end of the letter
omitted by Linnaeus
]
.

Höglärde H[err] Secreterens
ödmiuke tienare
Carl Linnaeus.

Upsala d[en] 12 novemb[ris]
1754

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XVIII, 688). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 191   p.191.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [a part of the letter omitted by Bergius]
b.
MS1 [the end of the letter omitted by Linnaeus]