Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1866 • Daniel Scheidenburg to Carl Linnaeus, 25 February 1755 n.s.
Dated 25 Febr. 1755. Sent from Madrid (Spain) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare

För den synnerliga grace, som Herr Archiatern mot mig bewisat, tackar jag ödmiukast, den underwisning, som Wälborne Herr Archiatern mig meddelat, skall jag beflita mig om att effter min lilla förmåga och lägenhet anwända till nytta, men ännu har jag ej hafft tillfälle att samla något, ty när jag in medio Septembri kom till Lissabon, war marken af en långwarig hetta liksom förbränd, och när jag wid slutet af October och början af November månad reste genom Portugall och en del af Spanien blef jag icke warse några örter; mit ressällskap, och Frossan woro mig och till mångfalligt hinder. Herr Consul Arwedson feck, näst innan jag reste ifrån Lissabon, 10 eller 12 sorter ostindieska foglar, som effter mit tycke wore wärda att transporteras till Ulricksdal eller Drottningeholm, hwilcket och förmodeligen sker. Eljes såg jag wid Lissabon Lejon, Tigrar Turturdufwor och et slags dufwa ifrån Algier, som hade på fötterna hårda pennor, i figur af små utsträckta wingar, och som dufworna woro större än de ordinaira, syntes att de fått dessa amanuenser till att hielpa sig fort i luften liksom med Twå par åror.

Genera Plantarum har jag lemnat till Herr Ortega, som har lofwat skaffa mig bekantskap med en Botanicus härstädes, och i wårtider följa mig ut på några blomster-parkar. Han har i beredskap några slags frö, som han ärnar genom Holland skicka till Wälborne Herr Archiatern.

Herrskapet wistas ännu förmodeligen i Bourdeaux. Jag beder om min ödmiuka wördnads anmälan till nådiga Fruen och Mademoisellerna.

Herr Carl helsas och härligen ifrån mig, som har den äran att oaflåteligen förblifwa.

Wälborne herr Arhiaterns och Riddarens
ödmiukaste tienare
Dan[iel] Scheidenburg

Madrid den 25 Febr[uarii]
1755.

Kongl. Maijts
Troman, Archiater samt
Riddare af Kongl[iga] Nordstierne Orden
Wälborne Herren
Herr Doctor Carl Linnaeus
uti
Upsala · / ·

upSUMMARY

Daniel ScheidenburgScheidenburg, Daniel (1720-?).
Swedish. Clergyman. Studied under
Linnaeus. Chaplain at the Swedish
legation in Madrid. Copied Pehr
Löfling’s manuscripts.
Correspondent of Linnaeus.
will make best possible use of the knowledge Linnaeus has bestowed upon him, but, so far, he has nothing of interest to report. On his arrival in Lisbon, in mid-September, the landscape was scorched and barren. Thus, during his journey in late October and early November in Portugal and Spain, he did not collect any plants at all, partly because of his travelling companions and attacks of ague. Shortly before Scheidenburg’s departure from Lisbon, Arfwed ArwedsonArfwedson, Arfwed (1701-1756).
Swedish. Swedish consul in Lisbon.
Together with his brother Peter
Arfwedson part-owner of the trading firm
Arfwedson, Gebroeder & Co in Lisbon.
Brother of Abraham Arfwedson and Jacob
Arfwedson.
received 10-12 species of East Indian birds that would be worth sending to Ulriksdal or Drottningholm. In Lisbon Scheidenburg saw lions, tigers, turtle doves, and an Algerian pigeon, somewhat bigger than other species, with hard wing-like feathers at their feet.

Scheidenburg has handed over Genera plantarum [presumably Genera plantarum [...] editio quintaLinnaeus, Carl Genera
plantarum [...] editio quinta ab auctore
reformata et aucta
(Stockholm 1754).
Soulsby no. 301.
to José OrtegaOrtega, José (?-1761).
Spanish. Military pharmacist of the
Spanish army. Secretary of the Academy
of Medicine of Madrid. Correspondent of
Linnaeus.
, who has promised to introduce him to a local botanist willing to be his guide on botanical excursions. Ortega has promised to send seeds to Linnaeus via Holland.

Scheidenburg’s host family are still in Bordeaux. Customary greetings to Linaneus and Linnaeus’s wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] and the daughters [Elisabeth Christina LinnaeaBergencrantz, Elisabeth Christina
(1743-1782). Swedish. Daughter of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Louisa, Sara Christina and Sophia
Linnaea. Married to Carl Fredrik
Bergencrantz.Mother of Sara Elisabeth
Martin.
, Louisa LinnaeaLinnaea, Louisa (1749-1839).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Sara Christina and Sophia
Linnaea.
, Sara Christina LinnaeaLinnaea, Sara Christina
(1751-1835). Swedish. Daughter of Carl
Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Elisabeth Christina, Louisa and
Sophia Linnaea.
and Sophia LinnaeaLinnaea, Sophia (1757-1830).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa and Sara Christina
Linnaea. Wife of Samuel Christoffer
Duse.
] conclude the letter.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XIII, 241-242). [1] [2] [3]