Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1875 • Carl Linnaeus to Erik Gustaf Lidbeck, 4 February 1755 n.s.
Dated 1755 d 4 febr. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Höglärde H[err] Magister och Adjunct,

Herr Adjuncten är jag förbunden, som äfter wänlig Kiärlek har mig i minnet, ock äfwen nu wid nyåhret täckts hedrat mig med sin ömma hogkomst. Gud wälsigne Eder både i detta och många fölliande åhr.

Min hustrus faseliga siukdom, som hållit uti alt ifrån juhl äfter tills i förgår, hafwer satt mig utur stånd at tillförene aflägga hos H[err] Adjuncten min skyldigaste tacksäjelse.

jag må aldrig tro att H[err] Adjuncten fått något fehl ännu på bröstet.

Emedlertid är mitt råd:
1. att H[err] Magistern engång äller twå om weckan laxerar på ett skedblad Anima Rhabarbari.
2. Tager in hwar morgon af Syrupo Balsamiae F.
3. dricker the af Botrys och Hedera terrestris
4. Actar sig för Kiöttmat.
5. äter en gång äller annor rå ostron.
6. Äter intet sur miölk äller Citron saft äller des praeparata.
7. gör sig däfwig, men intet swettig, och det ½ timma för middagen, så ofta sig giöra låter.

Hälsa H[err] Prof[essor] Lijdbeck och H[err] Secr[etair] Junbeck. jag förblif[we]r
Min gambla wäns
trogne tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1755
d[en] 4 febr[uari]

upSUMMARY

Linnaeus thanks Erik Gustaf LidbeckLidbeck, Erik Gustaf
(1724-1803). Swedish. Professor of
natural history and economy at Lund.
Studied under Linnaeus. Accompanied
Linnaeus as secretary on his
Västgöta journey in 1746.
Correspondent of Linnaeus.
for his greetings at the New Year and sends the same wishes back to him.

Linnaeus’s wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] has been badly ill since Christmas, so Linnaeus has not had time to thank Lidbeck as he should have done. The illness had finally passed the day before.

Linnaeus does not think that Lidbeck has got any defect in his breast, but he gives Lidbeck some advice: He should take a purgative of rhubarb once or twice a week; he should take a spoon of syrup of balsam every morning; he should drink tea of Botrys and Hedera terrestris; he should not eat meat; he should eat raw oysters every now and then; he should not eat sour milk, lemon juice or products of those; he should take exercise, but not sweat, half an hour before dinner as often as possible.

Linnaeus sends his greetings to professor Lidbeck [Lars LiedbeckLiedbeck, Lars Johan
(1707-1762). Swedish. Professor of
mathematics, Lund.
] and to Erland JunbeckJunbeck, Erland (1708-1767).
Swedish. Secretary at the Lund
University.
.

upMANUSCRIPTS

a. draft holograph (LUB). [1] [2]