Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1879 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 21 March 1755 n.s.
Dated 1755 d. 21 Martii.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min kiäreste Broder

jag gratulerar af hiertat till en söt skiön och kiär Fru. Gud låte Eder lefwa länge och nögde. Gud låte Eder få se med glädie Edre kiäre arfwingar och Eder ätt räcka till werldenes ända.

jag borde spara att oroa min k[iäre] Bror med mine lappar medan smekmånaden warar; men jag kan intet utan taga dehl i min Brors fägnad.

jag glömde älendigt bedia M[in] K[iäre] B[ror] i sitt pacto antenuptiali äfwen inrycka mig, at nådiga fruen ej sågo surt på mig då jag kommo att dricka the bittida om morgonen, eller sent på aftonen uppehöllo m[in] k[iäre] B[ror] med mönstrande af örter, då N[ådiga] fruen woro sömnig och wille hafwa sin Herre till sängs; ty måste jag stå mitt öde. ty mannen öfwergifwer fader och moder och blifwer när sine hustru; mycket mera mig; nec placent lusus qui placuere quondam.

i aftons hade jag tänkt fira M[in] K[iäre] B[rors] bröllop hos mig, men Apothecaren öfwerwan mig, och giorde en ståtelig collation i går afton, då wij där dricka skå[larn]e ståteligen; och jag slog mig lös att jag på många åhr ej warit så nögd, och swor på at jag ej reste hem för än Brudgumen reste med sin brud, at min hustru trodde jag ej wille resa hem om natten med henne, som doch skedde kl. 1.

Roa sig nu M[in] K[iäre] Br[or] medan kiärleken är starkast det bäste M[in] B[roder] kan; och lämna att skrifwa mig och andra till, till des det grofwaste är bestält.

jag tycker mig nu se i M[in] K[iäre] B[rors] hus et nova rerum facies. visiter, [co]llationer, rörelse i hwar wrå.

Gud beware Eder; sof sött. jag är
Min K[iäre] Broders
lydige tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1755
21 Martii

Archiatren
Wälborne
H[err] Doctor [Baeck]
[Stock]holm.

upSUMMARY

Linnaeus congratulates Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
on his marriage and wishes that God will give him and his wife [Anna Charlotta BäckBäck, Anna Charlotta
(1737-1767). Swedish. Wife of Abraham
Bäck. Born Adlerberg.
] a happy life with children.

Linnaeus admits that he should not disturb Bäck with his letters as long as the honeymoon lasts, but Linnaeus cannot but take part in Bäck’s happiness, he is so glad.

Linnaeus is aware that he will not have so free access to Bäck in the future, so that he can come for tea early in the morning or stay there late in the evening, discussing botany. That is quite natural, as a man will abandon his parents, and some friends, to be near his wife. The pleasures of earlier life no longer appeal.

Linnaeus had planned a party at his house to celebrate the wedding, but Daniel Wilhelm BöttigerBöttiger, Daniel Wilhelm
(1700-1777). Swedish. Pharmacist,
Uppsala.
arranged one instead, to which Linnaeus and his wife had been invited. Linnaeus had had a grand evening and did not go home until 1 o’clock in the morning.

Linnaeus advises Bäck to make the best of his honeymoon and to put all other duties aside until later.

Linnaeus can imagine the changes that have taken place in Bäck’s house in Stockholm.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 332   p.332.