Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1884 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 18 March 1755 n.s.
Dated 1755 d. 18 Martii.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne H[err] Archiater och Brudgumme

jag hade ärnat i morgon hafwa några wänner hos mig, men det blifwer nu upskutit till torsdags afton, då jag will fira H[err] Archiater Baecks och des Bruds heders afton; jag skall dricka skålarne riktigt fast det ej blifwer mer än 3, och det i sötaste win som jag här kan få. Om M[in] Bror är min wän och ärlig swänsk så drick min skåhl tillbakas; jag spör det wähl om jag det ej hörer. Anmäla min wördnad hos Eder Brud och anhörige, mine gamble gynnare.

jag gratulerar af hiertat M[in] K[iäre] Bror, som änteligen äfter så många åhrs arbete och möda får hwila sig i en så skiön och makalös bruds skiöte, som fröken beskrifwes af alla.

Gud låte min k[iäre] Broder i många åhr, med lika ren smak och nöje få afbörda sig wärdenes bekymber och stora wärdenes bittre pocaler i kiärlekens famn.

Gud låte Eder bägge få lefwa till samans med hälsa och krafter, at nyttia hwar andras warma.

Gud förläne Eder inbördes kiärlek, förtroende och åtrå till hwarandra.

Gud låte Eder rächna många åhr ifrån den epoche I nu begynnen.

Gud låte Eder wara fruchtsame och räcka den frucht som I sträcken Eder äfter.

Nu undergån i den sanna metamorphosin vitae humanae, som pupan i fiärilen; den kädia som nu lägges om Eder hals kan ingen rycka utan döden; nu knytes Eder timeliga lycka; lyckelige blifwe I genom enigheten.

Wisa nu Eder karl at M[in] Br[oder] får sin unga frus approbation freddag morgon, och wäl komen då i wårt skrå såsom Danneman.

d[en] 25 december skall bära witnesbörd om mannen är richtig då utslag faller; äller blifwer plicht då jag w[ill] G[ud] kommer till stockholm. Kiära warm Eder, men brän Eder icke upp i egit näste som Phoenix; och war ej för het på gröten. ty moderata durant.

All lycka och wälsignelse af högden önskar
Min Broders
trogneste tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1755
d[en] 18 Martii

[a][a] : MS! [added on fol. 3] Seguer är blefwen Procanceller äfter Wolffen.

[a][a] : MS! [added on fol. 3] Browne utgifwer på engelska i London Historiam naturalem Jamaicae med många tabeller af insecter örter Diur i folio. 2 guineer

[a][a] : MS! [added on fol. 3] Zinanni utgifwer i Venedig en foliant öfwer 114 plantis sub- marinis och conchiliis plurimis rarioribus. 2 ducater.

[a][a] : MS! [added on fol. 3] Strumpf Prof[essor] Bot[anicae] i Halle är död och hans Bibliotheque som har många wakra böcker skall auctioneras

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus had planned to have a party the following day, but it has been postponed until Thursday when they are going to have a toast celebrating Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
and his bride [Anna Charlotta BäckBäck, Anna Charlotta
(1737-1767). Swedish. Wife of Abraham
Bäck. Born Adlerberg.
]. The toasts will not be more than 3 and in a sweet wine. Bäck should drink a corresponding toast in return and forward to his bride the regards of Linnaeus and his friends.

Linnaeus congratulates Bäck for his marriage.

Linnaeus hopes that God will give Bäck many years of happy family life together with her in all respects. He hopes God will be merciful and give them the fruit they long for.

Bäck now transforms into a true human being, and he gets a chain around his neck that only death can break. They will be happy through unity.

Linnaeus wishes that Bäck will be able to satisfy his wife until Friday morning and that December 25 will bear witness of their conjunction. However, Linnaeus advises Bäck not to be so eager that he burns himself like the bird Phoenix.

Linnaeus wishes them all happiness and blessing.

P.S. 1 Linnaeus reports that Johann Andreas von SeguerSeguer, Johann Andreas von
(1704-1777). German. Professor of
physics and mathematics, first in
Göttingen, thereafter in Halle.
has succeeded Christian WolffWolff, Christian (1679-1754).
German. Philosopher, professor of
mathematics in Halle in 1707, deposed
from his office in 1723 because of his
philosophical opinions, reinstated in
1740 as professor of mathematics,
natural law and the law of nations.
as vice chancellor at Halle.

P.S. 2 Patrick BrowneBrowne, Patrick (1720-1790).
Irish. Botanist who made six voyages to
the West Indies. In 1756 he published
The Civil and natural history of
Jamaica
(1756). Correspondent of
Linnaeus.
is publishing a work in English on the natural history of Jamaica with many pictures of insects [Linnaeus refers to The Civil and natural history of JamaicaBrowne, Patrick The Civil and
natural history of Jamaica: in three
parts: containing, I. An accurate
description of that island [...] with a
brief account of its former and present
state, government, revenues, produce,
and trade: II. A history of the natural
productions [...] native fossils [...]:
III: An account of the nature of
climates in general, and their
different effects upon the human
body
(London 1756).
].

P.S. 3 Guiseppe GinanniGinanni, Giuseppe (1692-1753).
Italian. Botanist, Ravenna.
is publishing in Venice a large book on submarine plants [Opere postume, nella quali si contengono 114 piante che vegetano nel mare AdriaticoGinanni, Giuseppe Opere
postume, nella quali si contengono 114
piante che vegetano nel mare Adriatico,
nella paludi e nel territorio di
Ravenna, coll’ istoria d’alcuni
insetti
(Venedig, 1755-1757).
].

P.S. 4 Christopher Karl StrumpffStrumpff, Christopher Karl
(1711-1754). German. Doctor of medicine
and professor of chemistry and botany in
Halle, edited Linnaeus´s Genera
plantarum
(Halle 1752). Husband of
Dorothea Catharina Helena Strumpff and
son-in-law of Johann Heinrich Schulze..
, professor of botany in Halle, has died and that his private library will be sold by auction.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 330-331   p.330  p.331.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS! [added on fol. 3]