Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1903 • Carl Linnaeus to Johan Gustaf Wahlbom, May 1755 n.s.
Dated 177 d. Maji. Sent from Uppsala (Sweden) to Kalmar (Sweden). Written in Swedish.

Högtförfarne H[err] Assessor
Min upriktige Wän

Tack för Edert Kiära bref, som altid täckes hogkomma mig med ren wänskap.

den ena örten war Saxifraga tridactylites uti gambla Flora 353 wäxer på Slotsbacken, den andre Anemone ranunculoides Flor[a] 451 wäxer wid Ekolsund, Åbo, Bohus och i Skåne. blommar och så artigt i trägården.

Atsons har jag endast ett exemplar af, får jag tillfälle will jag senda [d]enne med accord at jag får den tillbaka.

Caffeinae frön har jag icke, ej häller gräset i trägården, det jag flera åhr sent. genom Mag[ister] Tidström torde det kunna fås.

Kommer H[err] Assessoren i höst till Öland så tänk på mig med Chrysocoma frön.

och om något läggligit tillfälle med riksdagen går upp, med Cistus oelandicus, då han ej för stå quafd inpackad, ty han måste änteligen hafwa rot.

Halsa Biskopinnans Dotter som blifwa Eder.

Ännu har jag intet bref haft från Rolander sedan han kom till Surinam.

förbl[ifwer] med all uprichtig tro
Högtförfarne H[err] Assessorens
lydige tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1755
d[en] Maji

Assessoren
Högtförfarne Herren
H[err] Doctor Wahlbom
Calmare
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus thanks Johan Gustaf WahlbomWahlbom, Johan Gustaf
(1724-1808). Swedish. Physician and
naturalist. Studied at Uppsala under
Linnaeus, anatomy, surgery and
obstretics at Wittenberg. Provincial
physician at Kalmar. Correspondent of
Linnaeus.
for his letter [this letter has not come down to us]. Wahlbom has always remembered Linnaeus with great friendship.

One of the plants is Saxifraga tridactylites, which grows near the castle, and the other Anemone ranunculoides, found at Ekolsund and Åbo, as in Bohuslän and Skåne. Linnaeus has it in the garden.

Linnaeus has only one copy of Charles Alston’sAlston, Charles (1683-1760).
Scottish. Botanist and physician.
Studied in Leiden under Boerhaave.
Professor of botany and medicine at
Edinburgh.
work [Linnaeus refers to Tirocinium botanicum EdinburgenseAlston, Charles Tirocinium
botanicum Edinburgense
(Edinburgh,
1753).
]. He is ready to lend it to Wahlbom if he can be sure to have it back.

Linnaeus has no seeds of Caffeina, nor of the grass in the garden. Wahlbom should be able to get it by contacting Anders Philip TidströmTidström, Anders Philip
(1723-1779). Swedish. Chemist and
metallurgist. Studied under Linnaeus.
University teacher of chemistry.
Correspondent of Linnaeus.
.

Linnaeus reminds Wahlbom to collect seeds of Chrysocoma for him in Öland, if he goes to the island during the autumn.

If there is a suitable opportunity, Wahlbom could send a living specimen of Cistus oelandicus, but it must be packed carefully, and it must not be too tightly wrapped.

Linnaeus sends his regards to the bishop’s [Magnus Olai BeroniusBeronius, Magnus Olai
(1692-1775). Swedish. Professor of
theology, Uppsala. Bishop of Kalmar in
1745, archbishop in 1764.
] daughter [Elisabeth Christina WahlbomWahlbom, Elisabeth Christina
(1736-18141). Swedish. Wife of Johan
Gustaf Wahlbom. Daughter of Magnus
Beronius, whose wife and children in
1760 were ennobled Björnstjerna.
] and, who will be Wahlbom’s wife.

Linnaeus has not heard from Daniel RolanderRolander, Daniel (1725-1793).
Swedish. Naturalist and explorer.
Studied at Uppsala University under
Linnaeus. Went to Surinam in 1755-1756.
Correspondent of Linnaeus.
since he arrived in Surinam.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]