Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1908 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 20 May 1755 n.s.
Dated 20 Maji 1755. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäraste Broder.

Tack för böckerne af Mag[ister] Tidström och för brefwet.

Gref Henning Gyllenborg förhindrade mig senaste postdag att skrifwa.

En bunt med frön har jag nu hoplagt laga till sängen för 60 stycken; posten blifwer för dryg fruchtar jag, och ärnar sända med Mag[ister] Tidström.

Det fägnar mig och M[in] Hustru hierteligen att M[in] Bror med sin Fru willia giöra oss i sommar besök bort mot promotions tiden; ingen i wärlden kan wara mig angenämare giäst. mycket wälkomen till promotionen, då jag äfwen torde få min swärmoder swåger och swägerska till mig. Håll ord och till godo som huset, förmår, utan fiskare gång och slachtare hus. vivitur ingenio philosophico apud Musas.

jag framhärdar
Min Broders
lydige och trogne
tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala d[ie] 20 Maji
1755

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for Anders Philip Tidström’s Tidström, Anders Philip
(1723-1779). Swedish. Chemist and
metallurgist. Studied under Linnaeus.
University teacher of chemistry.
Correspondent of Linnaeus.
books and for the letter [this letter has not come down to us].

Henning Adolph GyllenborgGyllenborg, Henning Adolph
(1713-1775). Swedish. Count,
councillor. Student at Uppsala and
member of the Royal Swedish Academy of
Sciences. Correspondent of Linnaeus.
had prevented Linnaeus from writing to Bäck on the latest mail day.

Linnaeus has prepared a set of seeds, but he prefers to send it with Tidström. The postage will be too expensive.

Linnaeus is glad that Bäck and his wife [Anna Charlotta BäckBäck, Anna Charlotta
(1737-1767). Swedish. Wife of Abraham
Bäck. Born Adlerberg.
] will visit him in the summer, close to the date of the academic promotion. Linnaeus wishes them welcome, and adds that he will also have his mother-in-law [Elisabeth Hansdotter MoraeaMoraea, Elisabeth Hansdotter
(1691-1769). Swedish. Linnaeus’s
mother-in-law. Married to Johan Moraeus.
Correspondent of Linnaeus.
], brother-in-law and sister-in-law [presumably Olof KalmeterKalmeter, Olof (1712-1766).
Swedish. District medical officer and
mine physician, Falun. Married to
Linnaeus´s sister in law, Anna
Christina Moraea.
and Anna Christina MoraeaMoraea, Anna Christina
(1721-1790). Swedish. Sister of Sara
Elisabet Linnaea, sister-in-law of Carl
Linnaeus, wife of Olof Kalmeter,
daughter of Elisabeth Hansdotter Moraea
and Johan Moraeus.
] with him at that time. However, they will all have to be satisfied with what the house can offer.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 338   p.338.