Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1938 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, c. 25 August 1755 n.s.
Dated . Sent from () to (). Written in Swedish.

Min Herre.

Beskrifningarne af H[err] Osbeck äro rätt accurate.

Kiäre glöm ej cranium af jerfwen och fiskarne.

hwar till skall den innelychte rosa salicina, som medfölgde utan beskrifning. är en liten kotte som giöres af insecter på krypwide.

Gud nåde oss för den stackars Kaehler, som tyckes hafwa himmelen emot sig.

sista postdag hade jag bref af H[err] Loefling ifrån Cumana wid Amazons strömmen. han mår wähl men hade en tertian, som han doch ej mycket estimerade. där är högsta kiölden 26 grader öfwer fryspunkten; högsta warman 33 på wår thermometer.

Ritmästaren har hållit på 1 hehl månad att rita en blomma.

ag har intet bref haft af H[err] Kaehler.

C[arl] L[innaeus]

just nu fick jag af ritmästaren figurerne, dem jag sänder att stickas, i dag 8 dagar skall jag sända beskrifning.

upSUMMARY

Pehr Osbeck’sOsbeck, Pehr (1723-1805).
Swedish. Clergyman, botanist explorer.
Studied at Uppsala under Linnaeus
1745-1750. Chaplain on ships of the
Swedish East India Company on voyages to
China. Vicar of Hasslöv (Halland).
Correspondent of Linnaeus.
descriptions are quite accurate [Linnaeus refers to "Beskrifning på caps dufvorna", which was never published and "Beskrifning på en stor fisk, kallad mahl"Osbeck, Pehr "Beskrifning
på en stor fisk, kallad mahl som
finnes i några insjöar i
Sverige", KVAH 17 (1756),
34-39.
].

Please do not forget the craniums of the wolverine and the fishes.

What about the rosa salicina which was attached without description. It is a small cone made by insects on osiery.

Poor Mårten KählerKähler, Mårten
(1728-1773). Swedish. Physician, orator
and poet. Studied under Linnaeus and
Nils Rosén von Rosenstein. Served
as physician of the admirality at
Karlskrona. Correspondent of Linnaeus.
, everything seems to be against him.

Linnaeus has received a letter from Pehr LöflingLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
in Cumana by the Amazon river [presumably Löfling to Linnaeus, 20 October 1754Letter L1820]. He is well.

The drawer Olof NobeliusNobelius, Olof (1706-1760).
Swedish. Miniature painter. Illustrator
at the Uppsala University. Great
grandfather of Alfred Nobel.
has been working one month on one flower.

No letter has arrived from Kähler.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XVI, 334). [1]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 195-196   p.195  p.196.