Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1990 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, c. 15 October 1755 n.s.
Dated . Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

Gud gifwe at Rothman meriterade, men M[in] Br[oder] skall en gång få se at jag ej utan skähl har afsky för honom.

Om lördags afton skall jag se till at jag får på en timma hälsa på K[iäre] Br[oder] ty om freddag äller lördag reser jag med min hustru i en angelägenhet, som hastigast till stockholm. plura in verbis.

jag är min Kiäreste Broders
lydigste tienare
C[arl] Linnaeus

Hwar jag logerar wet H[err] Salvius.

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus wishes that Jacob Gabriel RothmanRothman, Jacob Gabriel
(1721-1772). Swedish. Doctor of
medicine, demonstrator in anatomy,
Uppsala.
would be approved, but Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
will know later why Linnaeus detests Rothman.

Next Saturday evening, Linnaeus will come to see Bäck for an hour, since Linnaeus will go to Stockholm with his wife [Sara Elisabet LinnaeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] on Friday or Saturday. Lars Salvius Salvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
will know where they will stay the night. The journey is private, and Linnaeus will tell Bäck what it is about when they meet.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 356-357   p.356  p.357.