Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2004 • Carl Linnaeus to Erik Gustaf Lidbeck, 6 January 1756 n.s.
Dated 1750 d: 6 januari. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Höglärde H[err] Magister och Adjuncte

Att H[err] Magistrens täckes ännu hafwa mig i gunstig hogkomst, ärkienner jag med all uprichtig ärkiensla. Gud wälsigne H[err] Adj[uncten] på dette ingångne med många påfölliande åhr, och låte H[err] Adjunct finna frucht af all sin hafda möda i det, som länder till rikets och det allmännas stora nytta. jag hade förmodat att H[err] Magistren skolat nu wid juletiden besökt oss i Upsala och med oss ätit julegröten, men wäglaget lärer det förhindra[s]. Huru går det med Edra conjuncturer? Tycks Riksens högl[ärde] ständer att ännu woro tid att med allware gripa silkes plantagierne under händerne och inrätta dem i riket?

jag framhärdar med all upricktig ärkientsla
Höglärde H[err] Adjunctens
hörsamste tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1756
d[en] 6 januari

upSUMMARY

Linnaeus sends his New Year greetings to Erik Gustaf LidbeckLidbeck, Erik Gustaf
(1724-1803). Swedish. Professor of
natural history and economy at Lund.
Studied under Linnaeus. Accompanied
Linnaeus as secretary on his
Västgöta journey in 1746.
Correspondent of Linnaeus.
and wishes him success in his work that will be for the good of the country.

Linnaeus had expected that Lidbeck would visit them in Uppsala during Christmas, but he understands that the conditions of the roads had prevented it.

Linnaeus asks what the market means for Lidbeck’s projects, and more specifically, if the Swedish Parliament has decided that it is time to study the production of silk in order to establish it on a larger scale in the country.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LUB). [1] [2]