Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2012 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 13 February 1756 n.s.
Dated 1756 d 13 febr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre.

Äfter M[in] H[erres] lofwen att i alla quartal insätta en rar ört, sänder jag här innelykt figurer.

i första quartalet önskade jag att Ayenia blefwo insatt, bägge figurerna på en och samma plåt.

i andra quartalet Gaura.

så snart figuren blifwer stucken beder jag få copie där af, då beskrifningen skall föllia.

jag sänder ock en disputation som innehåller en ny matier, om hon är M[in] H[erre] wärdig att ögna.

förbl[ifwer] med all estime
M[in] H[erres] lydige tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1756
d[en] 13 febr[uari]

Kongl Wetttenskaps
[Academien]
[Stockholm]
frijbr[ef]

upSUMMARY

The secretary [Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] has promised to include one rare plant in each quarter and Linnaeus therefore submits a figure.

He wants “Ayenia” in the first quarter and “Gaura” in the second [Linnaeus refers to the forthcoming publishing in the transactions of the Royal Swedish Academy of Sciences, Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
of his :"Ayenia, en sällsam blomma"Linnaeus, Carl "Ayenia, en
sällsam blomma. Beskrifven och
ingifven af Carl Linnaeus",
KVAH 17 (1756), 23-26. Soulsby
no. 541.
and “Gaura, en växt från Norra America"Linnaeus, Carl "Gaura, en
växt från Norra
America", KVAH 17 (1756),
222-225. Soulsby no. 545.
].

He requests a proof of the illustration.

A dissertation [Somnus plantarumLinnaeus, Carl Somnus
plantarum
, diss., resp. P. Bremer
(Uppsala [1755]).
] is enclosed for the secretary’s consideration.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 288   p.288.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 197-198   p.197  p.198.