Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2014 • Johannes Burman to Carl Linnaeus, 8 February 1756 n.s.
Dated 8 Febr: 1756. Sent from Middenmeer (Netherlands) to (). Written in Latin.

Nobilissimo & Doctissimo Viro,
Carolo Linnaeo, Equiti
ac Botanico summo,
S[alutem] D[icit]
Joannes Burmannus.

Heri tuas accepi, Vir Sagacissime, Litteras, mihi quam gratissimas, sed dolui vehementer, fasciculum Pl[antarum] Americ[anarum] secundum jam esse absolutum ac totum inpressum, quum juxta datam fidem hoc mense paratum esse oporteret; in tuis vero animadversiones quaedam erant, quae optime quibusdam inseri potuissent descriptionibus ad illustrationem plantarum, licet plurimas ipsarum jam animadvertissem, illaque, quae ad Bidentis species adnotasti, usui esse poterunt, quum hae tertium aperient fasciculum, quem totum jam etiam conscripsi & absolvi, ut justo tempore prodire posset; ultima vero ipsius lima adhibenda est, ut rite perpoliatur, restantque modo sex credo Tabulae aeri adhuc incidendae; mitto autem hujus tertii fascic[uli] icones quasdam seu Tabulas jam absolutas, ut de iis sententiam tuam mihi, ut ante, declarare posses. Excuses, quaeso, audaciam meam, & inportunum animum. Nulli autem videbantur mihi commodius ac tutius obferri posse, quam tibi, Vir Acutissime, qui primo intuitu eas novisti & quam optime ad genera sua revocasti in Speciebus tuis pl[antarum] nuper editis.

Si porro quaedam notatu digna tibi in mentem obcurrant, fac me ipsorum certiorem, ut eo magis elaboratae &, quantum fieri potest, illustratae in lucem prodeant publicam hae paucis caeterum notae Botanicis plantae.

Utinam modo cordati essent Viri, qui conatibus meis faverent, immensosque, quos solus adhuc sustinui sumtus, quique jam fere duo millia florenorum superant, sublevarent, ac frequenti subscriptione id efficere vellent, ut Opus hoc immensum ad finem perduci possit, nec in medio deliquium patiatur; facile enim credere poteris, si non opitulentur Botanophili, me solum tantam Nummorum summam subministrare vix posse; sed meliora spero, tuoque patrocinio, & auctoritate multos mihi polliceor in posterum me habiturum patronos, ut tam utile, diuque a Botanicis desideratum promoveatur Opus, de quo tu melius judicare poteris, si illud inspexeris & examinaveris; doleo autem infaustum anni tempus non permittere, ut tibi tuto mitti possit, quod tamen prima navi, quae vestras petet terras, curabo, ut accipias, simulque Indica tunc addam, quae recentia accepi semina.

Speraveram sententiam tuam intellexisse de conditione inscriptionis, quam ultima tibi vice misi, an tibi placeat, anque quosdam habeas inscriptores, quam rem tuae committo curae & directioni.

Tu enim solus plures habes tuos fautores, quam reliqui omnes simul, ita ut justissima mihi fuerit visa caussa, ut tuo nomini etiam debuerim quandam hujus Operis partem inscribere, praeterquam quod recensionem & animadversiones tam candide & honeste in te susceperis, sique continuare eas simili modo haud dedigneris, non mihi tantum sed & publico simul rem facies fructuosissimam.

Quod porro scribis de Narcissi Capensis floribus, quam justissimum mihi visum fuit; in elegantem enim umbellam ex spatha suos protulit flores, interjectis sub singulo pedunculo bracteis lanceolatis, atque ultra binos jam floruit menses, praeteritaque septimana abscidi ejus culmum florentem ad exsiccandum pro Herbario, quum diutius eum fidere non audebam; si regerminat, ac novos proferat flores, pro te etiam speciem exsiccabo.

De Aletri certus esse potes esse bulbum Capensem, quum in isto hybernaculo omnes posui, nec nisi bulbos Capenses; ipsius vero habui duos bulbos, quorum unum tradidi d[omino] Cunoni, quum hic vir eleganter depinxerit vivam plantam, quam in aes incidi curabo, & quamprimum Tabula sit parata, iconem ejus tibi mittam, videbisque penitus diversam esse plantam ab illa Gronovii, cujus flores omnes juxta Pluknetii figuram eriguntur; nostrae vero omnes dependent perfecte uti in Iride Uvaria geruntque sua sex stamina parieti interiori petalorum inserta. Aloes istius flores jam non sunt ad manus; brevi in horto florebit, dataque occasione recentes mittam ejus flores.

Per totam etiam hyemem floruit in praedio meo eodem in loco Ornithogalum Capense, quod novos continuo protrudit culmos, sed quum ejus flores sint humidiores, nondum exsiccare eos ausus fui; mitto jam unum alterumve cum suprema culmi parte, inferioresque flores triplo majores fuere, foliaque producit haec planta cepacea, quorum quaedam inferius palmam lata sunt crassa, & succulenta, similiaque, si bene recorder, habet Breynius in Centuria sua plantarum.

Examinavi nuper Arctothecam nostram florentem, quum per totam etiam floruit hyemem, contulique ejus discum frugiferum cum Chrysanthemo, quod delineatum est in decad[ibus] pl[antarum] Afric[anarum]. Tab[ulam] nec aliter judicare potui, quin sit una eademque planta, licet in mea icone folia multo sint breviora graciliora ac quasi pinnata, quod diversae culturae adscribendum puto; si vacat, inspicias eam Tabul[am] & scribas dein, quid sentias.

Gratias ago summas pro dissertat[ione] de somno plantarum, quam ad dimidiam circiter partem ad Cap. 2. heri summo cum oblectamento legi, cras reliqua.

Scribo hasce in praedio meo suburbano serenissima die, ac si jam esset mensis Aprilis, quum alauda per intervalla cantat, ambulansque per otium florentes videam meas Persicas in Caledariis, vitisque suas jam promit explicatque gemmas, ita ut post aliquot rediens dies racemos inspicere, favente caelo, licuerit iisdem in locis, saepiusque, solus quum hic perambulo mea vireta, tuam mihi repraesento imaginem, cujus praesentia, si frui mihi, uti olim, daretur, res esset mihi quam jucundissima, saepiusque jam desiderata.

Interim valeas, vivasque diu incolumis, mei non inmemor, cum tota tua splendidissima familia, quam meo nomine uti & uxoris meae & filiae salutare velis!

Dabam in praedio Middemeer dicto ad diem 8 Febr[ruarii] 1756.

upSUMMARY

Johannes BurmanBurman, Johannes (1707-1779).
Dutch. Botanist, professor of medicine
in Amsterdam. Close friend of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
is grateful for the letter he has received from Linnaeus [this letter has not come down to us], but regrets that some of Linnaeusís remarks could not be inserted in the second fascicle of his Plantarum Americanarum fasciculus primus[-decimus]Plumier, Charles Plantarum
Americanarum fasciculus primus[-decimus]
continens plantas, quas olim C.
Plumierius [...] detexit, eruitque,
atque in insulis Antillis ipse depinxit.
Has primum in lucem edidit, concinnis
descriptionibus & observationibus,
aeneisque tabulis illustravit J.
Burmannus
(Amsterdam 1755-1760).
, which is already in print.

Burman has now written the third fascicle, but it remains to give it the finishing touches and to make the plates. He sends some of them and asks for Linnaeusís opinion.

Burman hopes that people who favour his task will help him with the subscription so that this immense work can be finished. This can be accomplished all the better as he has Linnaeusís support.

Burman had hoped to hear Linnaeusís opinion of the dedication of the second fascicle, which he had sent in his last letter [27 December 1755Letter L1983].

Burman thinks Linnaeus is right about the Narcissus from the Cape of Good Hope. Burman has cut off the flowering stem for his herbarium, and if new flowers develop he will dry one for Linnaeus.

Aletris is a bulb from the Cape of Good Hope. Burman has given one to Johann Christian CunoCuno, Johann Christian
(1708-1790). German. Poet, botanist and
merchant. He made a fortune in the West
Indies and settled in Holland where he
kept a botanical garden. The later years
of his life were spent in Weingarten,
near Durlach in Germany. Correspondent
of Linnaeus.
who made a picture of it, which Burman will have engraved on copper. He will send Linnaeus the picture when the plate is ready, and then he will see that this plant is quite different from Johan Frederik GronoviusísGronovius, Johan Frederik
(1690-1762). Dutch. Naturalist, senator
of Leiden. Linnaeusís benefactor and
friend. Published Flora Virginica
(1743, 1762) together with John Clayton.
Correspondent of Linnaeus.
plant.

The Ornithogalum has flowered all the winter, and Burman sends one flower with the extreme part of the stem. Johann Philip BreyneBreyne, Johann Philip
(1680-1764). German/Polish. Zoologist
and physician in Danzig. Son of Jacob
Breyne. Correspondent of Linnaeus.
has a similar description in the tenth fascicle of his Prodromi fasciculi rariorum plantarumBreyne, Johann Philip
Prodromi fasciculi rariorum plantarum
primus et secundus, quondam separatim,
nunc nova hac editione multum desiderata
coniunctim editi, notulisque illustrati.
Accedunt icones rariorum et exoticarum
plantarum aeri incisae, fasciculo olim
promisso destinatae: adiectis nominibus
et succinctis descriptionibus. Quibus
praemittuntur vita et effigies auctoris.
Cura et studio Johannis Philippi
Breynii
(Danzig 1739).
.

Burman has recently examined the Arctotheca, which flowered the whole winter, and compared it with the Chrysanthemum in the Rariorum Africanarum plantarum, ad vivum delineatarum, iconibus ac descriptionibus illustratarum decasBurman, Johannes Rariorum
Africanarum plantarum, ad vivum
delineatarum, iconibus ac
descriptionibus illustratarum decas
prima-[decima]
(Amsterdam
1738-1739).
. He thinks that it is the same plant, and he asks Linnaeus for his opinion.

Burman is grateful for the dissertation Somnus plantarumLinnaeus, Carl Somnus
plantarum
, diss., resp. P. Bremer
(Uppsala [1755]).
. He read half of it yesterday with great delight, and he will read the rest tomorrow.

Burman is writing this in the suburban estate on a very clear day, and if it were in April when the lark is singing he could see his peaches flowering and the vine showing buds. Often when he is walking alone through his green places he can see the image of Linnaeus, and if he could as before have him present, this would be something very pleasing and desirable.

upMANUSCRIPTS

a. (LS, II, 375-376). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1943), vol. II:2, p. 72-74   p.72  p.73  p.74.