Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2029 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, c. 25 March 1756 n.s.
Dated . Sent from () to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre.

Hwad skulle jag icke willia tiena, då 2ne så älskade och wärde wänner kunna tienas tillika.

om fröen ej komma till den 8de aprilis, beder jag att med ett ord blifwa påmint, ty då uptages fröskåpet. Lått mig wetta hwad besynnerligen åstundas? luchtande äller blomster sorter; het drifwande äller kalle wäxter? om där är drefbänk äller allenast krukor i fenster?

figurerne som jag öfwersände, kostade mig intet, ty studenter hafwa ritat dem åht mig.

Plumiers makalösa werk, som kostat Ludovic. magnus öfwer 1 1/2 tunna guld, och som Parisienses aldrig kunnat tryckt för dess pretium, uplägges nu i Amsterdam, kommer ut styckwis, blifwer 500 tabeller, alla nya örter. Kommer ut på 4 åhr, hwart åhr 100 tabeller, som kosta 12 gyllen. Academien i Stockholm borde prenumerera på det, som sedan ej så lät torde fåss. Löfling om han en gång hemkommer, hade där af största nyttan och kunne det ej ombära. jag har redan fått 50 tabeller.

Vale.

jag sänder öfwer hwar af desse tabeller mine anmärkningar att tryckas där wid.

upSUMMARY

Linnaeus says he would be pleased to serve two good friends.

He wonders what kind of seeds are wanted; fragrant or flowering; heat requiring or cold resistant plants; for hot-bed or window pots?

Illustrations sent did not cause him any costs, because students made them for him [Linnaeus refers to the illustrations in "Ayenia, en sällsam blomma"Linnaeus, Carl "Ayenia, en
sällsam blomma. Beskrifven och
ingifven af Carl Linnaeus",
KVAH 17 (1756), 23-26. Soulsby
no. 541.
and "Gaura, en växt från Norra America"Linnaeus, Carl "Gaura, en
växt från Norra
America", KVAH 17 (1756),
222-225. Soulsby no. 545.
].

Charles PlumierísPlumier, Charles (1646-1704).
French. Botanist, travelled in Central
America and the Carribean. Linnaeus
generally approved of the descriptions
in his richly illustrated botanical
works.
marvellous work [Linnaeus refers to the Plantarum Americanarum fasciculus primus[-decimus]Plumier, Charles Plantarum
Americanarum fasciculus primus[-decimus]
continens plantas, quas olim C.
Plumierius [...] detexit, eruitque,
atque in insulis Antillis ipse depinxit.
Has primum in lucem edidit, concinnis
descriptionibus & observationibus,
aeneisque tabulis illustravit J.
Burmannus
(Amsterdam 1755-1760).
, which was edited and published by Johannes BurmanBurman, Johannes (1707-1779).
Dutch. Botanist, professor of medicine
in Amsterdam. Close friend of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
], which cost Ludovic. magnus [Louis XVLouis XV, (1710-1774).
French. Reigned 1715-1774.
] more than one barrel and a half of gold, will be published in Amsterdam. The Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] should subscribe to it. Pehr Löfling

will get use of it when he is back.

upMANUSCRIPTS

a. (KVA).

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 290-292   p.290  p.291  p.292.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 200   p.200.