Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2032 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 30 April 1756 n.s.
Dated 30 April 1756. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre.

Huru går det med D[octo]r Kähler; huru mycket har han senast kunnat fått?

är det sant, att han ock fådt pengar af Konungen ?

Innelyckta recommenderas. blif ej ond att jag hasselerat.

Eder
C[arl] Linnaeus

d[en] 30 April
1756

Secreteren wid K[onglige] Wettenskaps
Academien
Höglärde H[err] P[ehr] Wargentin
Stockholm

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 203   p.203.