Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2068 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 23 July 1756 n.s.
Dated 1756 d. 23 Julii. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Höglärde H[err] Secreter.

För gunstig communication af D[octo]r Kaehlers tackar jag öfwer måttan. Gudi lof han har hälsan; det är wähl, han har sin bergning genom H[err] Secreterens oändeliga möda.

Om H[err] Secreteren honom tillskrifwer, war god hälsa; och fråga om det på intet sätt woro mögligt att få en specification på wäxterna uti statu ecclesiastico s[ive] circa Romam nascentium, endast med nominibus trivialibus, att man där af kunde dömma, huru långt de samme gingo i latitudine per Europam. jag har wähl Sabbathi bok, men hon doger intet; han torde råka där någon annor Botanicus. bed honom se noga äfter om några vermes hafva ögon? om Sepia ser?

Från Spanien hade jag i dag bref. Af den utsände commissionen hafwa de på lång tid ingen underrättelse haft; altså tro de att alla må wähl. [— — —][a][a] : MS1 [the end of the letter
omitted by Bergius
]

Min Herres
lydige tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1756
d[en] 23 julii.

upSUMMARY

Linnaeus thanks the secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] for information about Mårten KählerKähler, Mårten
(1728-1773). Swedish. Physician, orator
and poet. Studied under Linnaeus and
Nils Rosén von Rosenstein. Served
as physician of the admirality at
Karlskrona. Correspondent of Linnaeus.
. Linnaeus is grateful that Kähler is in good health; thanks to the secretary he is financially secured.

Should the secretary write to him, Linnaeus would wish to have a specification of the plants in statu ecclesiastico s. circa Romam nascentium with only the trivial names in order to establish how far they went in latitudine through Europe. Liberato Sabbati’sSabbati, Liberato (c.
1714-17?). Italian. Italian botanist
and surgeon, curator of the Botanical
Garden in Rome.
book [Linnaeus refers to Synopsis plantarumSabbati, Liberato Synopsis
plantarum, quae in solo Romano
luxuriantur; cum figuris aeneis

(Ferrara, 1745).
] is not good enough; Kähler will meet other botanists. Ask him to explore if vermes have eyes? If Sepia can see?

A letter has arrived from Spain [presumably from Daniel Zacharias HallmanHallman, Daniel Zacharias
(1722-1782). Swedish. Clergyman. Pastor
at the Swedish legation in Madrid, dean
at Strängnäs. Linnaeus’s
student in 1744-1746. Correspondent of
Linnaeus.
to Linnaeus, 21 June 1756Letter L5876]. No information has been received from the expedition [Linnaeus refers to the Spanish expedition to Venezuela in 1754, in which Pehr LöflingLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
took part].

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XV, 589). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 296   p.296.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 205   p.205.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [the end of the letter omitted by Bergius]