Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2087 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 28 September 1756 n.s.
Dated 1756 d. 28 septem.. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min Herre.

[ ][a][a] : MS1 [the beginning of the
letter omitted by Bergius
]
Det war bättre att Rolanders bref kom sent än aldrig; det war wackert. jag önskade han woro hemma.

Det war hederligit och wärdigt att Kongl[iga] Academien gaf Rolander 60 plåtar; det war att älska wettenskaper af hiertat. Har han wähl fått dem öfwer?

Nietzels död tager många timmar bort för mig, och hans mistning ärsättes ej i min tid.

När bladen affalla på mirabilis, och stielken står bar, tager man upp roten lägger henne tor, äller sätter krukan utan minsta watning till wåren, i ett rum, som ej frys; och det på bägge slagen. att den ena ej blommat har kommit af förstark eller förlitet wärme.

Om Coccionella will jag ej tala, önskade aldrig tänka äller hogkomma.

Fägnar mig att D[octor] Kaehler mår wähl, jag är säker att om han bärgar sig giör han ock gagn. [ ][b][b] : MS1 [the end of the letter
omitted by Bergius
]

Min Herres
ödmiuke tienare
C[arl] Linnaeus.

Upsala 1756
d[en] 28 septem[bris]

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XIV, 438). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 297-298   p.297  p.298.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 205-206   p.205  p.206.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [the beginning of the letter omitted by Bergius]
b.
MS1 [the end of the letter omitted by Bergius]